De vorige verhoging van de minimumpensioenen voor zelfstandigen dateert van 1 april 2013. Toen werd het minimaal gezinspensioen voor een zelfstandige met volledige loopbaan op gelijke hoogte gebracht met het minimaal gezinspensioen voor een loontrekkende. Die gelijkschakeling blijft trouwens. De minimumpensioenen voor de loontrekkenden worden op 1 september immers ook met 1,25% opgetrokken. Voor het minimumpensioen voor een alleenstaande zelfstandige blijft er wel nog een verschil met dat van een alleenstaande loontrekkende. Naast de minimumpensioenen stijgen ook de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (het eerste jaar) en invaliditeit (na afloop van dat eerste jaar) en de uitkeringen van de sociale faillissementsverzekering met 1,25 procent. Ten slotte is er vanaf 1 september ook een verhoging van de pensioenen van vijf jaar. Pensioenen die van start gingen in 2008 stijgen met 2 procent. Van die maatregel genieten zowel rustpensioenen, overlevingspensioenen, als pensioenen van uit de echt gescheiden echtgenoten. Het optrekken van de minimumpensioenen gebeurt om ze in lijn te laten lopen met de toegenomen welvaart. (Belga)

De vorige verhoging van de minimumpensioenen voor zelfstandigen dateert van 1 april 2013. Toen werd het minimaal gezinspensioen voor een zelfstandige met volledige loopbaan op gelijke hoogte gebracht met het minimaal gezinspensioen voor een loontrekkende. Die gelijkschakeling blijft trouwens. De minimumpensioenen voor de loontrekkenden worden op 1 september immers ook met 1,25% opgetrokken. Voor het minimumpensioen voor een alleenstaande zelfstandige blijft er wel nog een verschil met dat van een alleenstaande loontrekkende. Naast de minimumpensioenen stijgen ook de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (het eerste jaar) en invaliditeit (na afloop van dat eerste jaar) en de uitkeringen van de sociale faillissementsverzekering met 1,25 procent. Ten slotte is er vanaf 1 september ook een verhoging van de pensioenen van vijf jaar. Pensioenen die van start gingen in 2008 stijgen met 2 procent. Van die maatregel genieten zowel rustpensioenen, overlevingspensioenen, als pensioenen van uit de echt gescheiden echtgenoten. Het optrekken van de minimumpensioenen gebeurt om ze in lijn te laten lopen met de toegenomen welvaart. (Belga)