Het ABVV zegt dat het de cao binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) niet kon ondertekenen, 'omdat de werkgevers de afspraak niet nakwamen om bovenop de eerder overeengekomen 1,1 procent een substantiële verhoging af te spreken'. 'De werkgevers vragen bovendien dat de volledige kost hiervan door de gemeenschap zou worden gedragen. Als ABVV hebben we van meet af aan duidelijk gemaakt dat we geen vrede nemen met die schamele 10 eurocent per uur extra. En dat een verhoging van het minimumloon een gedeelde verantwoordelijkheid is, dus ook van de werkgevers', klinkt het.

De vakbond benadrukt dat er constructieve voorstellen op tafel lagen. 'We waren zelfs bereid om een verdere verhoging voldoende te spreiden in de tijd. Zonder succes, want de werkgevers wilden zich op dit ogenblik tot niets engageren én eisten zelfs een subsidiëring die verder gaat dan de extra loonkosten die met een verhoging van het minimumloon gepaard gaan. Pistes om die verhoging te solidariseren onder de werkgevers waren dan weer taboe', luidt het.

Het ABVV blijft aandringen op verder constructief interprofessioneel overleg. 'Een substantiële verhoging van het minimumloon voor meer dan 60.000 werknemers moet een feit worden tijdens deze overlegperiode 2019-2020', aldus de vakbond.

Unizo verbaasd

Ondernemersorganisatie Unizo reageert dinsdagavond 'verbaasd' op de beslissing van het ABVV. "62.867 werknemers die deze verhoging verwachten, krijgen die daardoor niet. Bovendien grijpen 182.102 werknemers naast een verdere vermindering van hun persoonlijke werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid', zegt Unizo.

'De socialistische vakbond vraagt een substantiële bijkomende verhoging, maar wij zullen geen akkoord sluiten dat de betrokken werkgevers in de problemen brengt en dat tot budgettaire avonturen leidt. Het gaat om sectoren die het niet gemakkelijk hebben: de zelfstandige winkels, de kleine supermarkten, de taxisector, de arbeiders, de landbouw- en kunstsector. Zij geven werk aan laaggeschoolden en zouden door een verdere loonkostverhoging deze jobs moeten schrappen. (...) Het resultaat van de houding van het ABVV zal zijn dat de werknemers die op het minimumloon betaald worden, de komende twee jaar niets extra krijgen', aldus Unizo.

Andere bonden teleurgesteld

Behalve bij ondernemersorganisatie Unizo kan de beslissing van het ABVV om de cao niet te ondertekenen bij de andere vakbonden , ACV en ACLVB, evenmin op veel begrip rekenen. In een reactie noemt ACV de beslissing van de socialistische bond 'onbegrijpelijk'. ACLVB omschrijft ze als 'bijzonder jammer'.

Het is voor de christelijke vakbond ACV 'onbegrijpelijk dat men deze verbetering voor de allerlaagste lonen laat liggen'. 'Bovendien leidt dit ook automatisch tot een verhoging van de sociale en fiscale werkbonus, zodat elke werknemer met een loon beneden de 2.561 euro bruto per maand, erop vooruit gaat. Dat gaat over een totaal van 41 miljoen euro', luidt het.

Mario Coppens, nationaal voorzitter van de liberale vakbond ACLVB, laat in een reactie weten de beslissing van de socialistische vakbond 'bijzonder jammer' te vinden. 'Ik vind het bijzonder jammer dat door weigering van het ABVV om cao 43 te ondertekenen, de verhoging van de minimumlonen nu niet kan ingaan vanaf 1 juli', aldus de liberale vakbondsman.

Het ABVV zegt dat het de cao binnen de Nationale Arbeidsraad (NAR) niet kon ondertekenen, 'omdat de werkgevers de afspraak niet nakwamen om bovenop de eerder overeengekomen 1,1 procent een substantiële verhoging af te spreken'. 'De werkgevers vragen bovendien dat de volledige kost hiervan door de gemeenschap zou worden gedragen. Als ABVV hebben we van meet af aan duidelijk gemaakt dat we geen vrede nemen met die schamele 10 eurocent per uur extra. En dat een verhoging van het minimumloon een gedeelde verantwoordelijkheid is, dus ook van de werkgevers', klinkt het. De vakbond benadrukt dat er constructieve voorstellen op tafel lagen. 'We waren zelfs bereid om een verdere verhoging voldoende te spreiden in de tijd. Zonder succes, want de werkgevers wilden zich op dit ogenblik tot niets engageren én eisten zelfs een subsidiëring die verder gaat dan de extra loonkosten die met een verhoging van het minimumloon gepaard gaan. Pistes om die verhoging te solidariseren onder de werkgevers waren dan weer taboe', luidt het.Het ABVV blijft aandringen op verder constructief interprofessioneel overleg. 'Een substantiële verhoging van het minimumloon voor meer dan 60.000 werknemers moet een feit worden tijdens deze overlegperiode 2019-2020', aldus de vakbond.Ondernemersorganisatie Unizo reageert dinsdagavond 'verbaasd' op de beslissing van het ABVV. "62.867 werknemers die deze verhoging verwachten, krijgen die daardoor niet. Bovendien grijpen 182.102 werknemers naast een verdere vermindering van hun persoonlijke werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid', zegt Unizo.'De socialistische vakbond vraagt een substantiële bijkomende verhoging, maar wij zullen geen akkoord sluiten dat de betrokken werkgevers in de problemen brengt en dat tot budgettaire avonturen leidt. Het gaat om sectoren die het niet gemakkelijk hebben: de zelfstandige winkels, de kleine supermarkten, de taxisector, de arbeiders, de landbouw- en kunstsector. Zij geven werk aan laaggeschoolden en zouden door een verdere loonkostverhoging deze jobs moeten schrappen. (...) Het resultaat van de houding van het ABVV zal zijn dat de werknemers die op het minimumloon betaald worden, de komende twee jaar niets extra krijgen', aldus Unizo.Behalve bij ondernemersorganisatie Unizo kan de beslissing van het ABVV om de cao niet te ondertekenen bij de andere vakbonden , ACV en ACLVB, evenmin op veel begrip rekenen. In een reactie noemt ACV de beslissing van de socialistische bond 'onbegrijpelijk'. ACLVB omschrijft ze als 'bijzonder jammer'.Het is voor de christelijke vakbond ACV 'onbegrijpelijk dat men deze verbetering voor de allerlaagste lonen laat liggen'. 'Bovendien leidt dit ook automatisch tot een verhoging van de sociale en fiscale werkbonus, zodat elke werknemer met een loon beneden de 2.561 euro bruto per maand, erop vooruit gaat. Dat gaat over een totaal van 41 miljoen euro', luidt het.Mario Coppens, nationaal voorzitter van de liberale vakbond ACLVB, laat in een reactie weten de beslissing van de socialistische vakbond 'bijzonder jammer' te vinden. 'Ik vind het bijzonder jammer dat door weigering van het ABVV om cao 43 te ondertekenen, de verhoging van de minimumlonen nu niet kan ingaan vanaf 1 juli', aldus de liberale vakbondsman.