Alle werkgevers en werknemers kunnen vanaf nu nagaan wat het minimumloon is voor een bepaalde functie, in een bepaalde sector, rekening houdend met de anciënniteit. Naast de minimumlonen is er ook informatie beschikbaar over arbeidsduur, functieclassificaties, anciënniteitsvoorwaarden, premies en vergoedingen. Minimumlonen en baremalonen worden in ons land vastgesteld per bedrijfssector via sociaal overleg. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk om na te gaan welk minimumloon voor wie geldt. Die sectoraal afgesproken lonen zijn echter bindend en moeten dus gerespecteerd worden. De belangrijkste doelstelling van de databank is dan ook de lonen voor iedereen opzoekbaar te maken, op een gebruiksvriendelijke manier.Het project moet ook informatie aanleveren voor het verfijnen van de index van de conventionele lonen. Die index geeft de evolutie van de minimumbrutolonen in de sectorale CAO's weer. In de databank staan ook de premies en vergoedingen die in diverse sectoren bovenop de lonen worden toegekend. Er wordt dus een vollediger beeld gegeven van het totale loonpakket in de sectoren. In de databank staan momenteel de sectorale gegevens van de paritaire comités uit de reeksen 100 (de arbeiderscomités) en 200 (de bediendencomités), die samen 60% van het aantal werknemers in de privé-sector vertegenwoordigen. De paritaire comités uit de reeks 300 (de zogeheten gemengde comités, met zowel arbeiders als bedienden), zijn voorlopig nog niet opgenomen, al wordt daar in de komende maanden wel aan gewerkt, klinkt het bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. (Belga)

Alle werkgevers en werknemers kunnen vanaf nu nagaan wat het minimumloon is voor een bepaalde functie, in een bepaalde sector, rekening houdend met de anciënniteit. Naast de minimumlonen is er ook informatie beschikbaar over arbeidsduur, functieclassificaties, anciënniteitsvoorwaarden, premies en vergoedingen. Minimumlonen en baremalonen worden in ons land vastgesteld per bedrijfssector via sociaal overleg. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk om na te gaan welk minimumloon voor wie geldt. Die sectoraal afgesproken lonen zijn echter bindend en moeten dus gerespecteerd worden. De belangrijkste doelstelling van de databank is dan ook de lonen voor iedereen opzoekbaar te maken, op een gebruiksvriendelijke manier.Het project moet ook informatie aanleveren voor het verfijnen van de index van de conventionele lonen. Die index geeft de evolutie van de minimumbrutolonen in de sectorale CAO's weer. In de databank staan ook de premies en vergoedingen die in diverse sectoren bovenop de lonen worden toegekend. Er wordt dus een vollediger beeld gegeven van het totale loonpakket in de sectoren. In de databank staan momenteel de sectorale gegevens van de paritaire comités uit de reeksen 100 (de arbeiderscomités) en 200 (de bediendencomités), die samen 60% van het aantal werknemers in de privé-sector vertegenwoordigen. De paritaire comités uit de reeks 300 (de zogeheten gemengde comités, met zowel arbeiders als bedienden), zijn voorlopig nog niet opgenomen, al wordt daar in de komende maanden wel aan gewerkt, klinkt het bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. (Belga)