In de eerste helft van 2014 zijn in totaal 331.000 valse eurobankbiljetten uit de omloop genomen, een daling van 6,2% ten opzichte van het aantal in de tweede helft van 2013. Over het geheel genomen blijft het aantal vervalsingen zeer laag in vergelijking met het aantal echte bankbiljetten in omloop gedurende dezelfde periode: meer dan 16 miljard. Ondanks deze lage aantallen, geven de leden van het Eurosysteem - d.w.z. de Europese Centrale Bank (ECB) en de 18 nationale centrale banken van het eurogebied - het advies de bankbiljetten die men in handen krijgt, goed te bekijken. Echte bankbiljetten kunnen gemakkelijk worden herkend via de eenvoudige "voel, kijk en kantel"-methode die wordt beschreven op de europagina's van de website van de ECB en de websites van nationale centrale banken van het Eurosysteem. De bankbiljetten van €20 en €50 blijven de meest vervalste bankbiljetten. Zij vertegenwoordigen 81% van de vervalsingen, een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande half jaar. 98% van de vervalsingen is aangetroffen in de landen van het eurogebied, 1,9% is gevonden in EU-lidstaten buiten het eurogebied en 0,1% is aangetroffen in andere delen van de wereld. De Europa-serie die thans door het Eurosysteem wordt ingevoerd zal verbeterde bescherming bieden tegen vervalsing, omdat de biljetten veiliger en duurzamer worden uitgevoerd, wat vervalsen nog meer bemoeilijkt. Het nieuwe bankbiljet van €10 zal op 23 september 2014 in omloop worden gebracht. (Belga)

In de eerste helft van 2014 zijn in totaal 331.000 valse eurobankbiljetten uit de omloop genomen, een daling van 6,2% ten opzichte van het aantal in de tweede helft van 2013. Over het geheel genomen blijft het aantal vervalsingen zeer laag in vergelijking met het aantal echte bankbiljetten in omloop gedurende dezelfde periode: meer dan 16 miljard. Ondanks deze lage aantallen, geven de leden van het Eurosysteem - d.w.z. de Europese Centrale Bank (ECB) en de 18 nationale centrale banken van het eurogebied - het advies de bankbiljetten die men in handen krijgt, goed te bekijken. Echte bankbiljetten kunnen gemakkelijk worden herkend via de eenvoudige "voel, kijk en kantel"-methode die wordt beschreven op de europagina's van de website van de ECB en de websites van nationale centrale banken van het Eurosysteem. De bankbiljetten van €20 en €50 blijven de meest vervalste bankbiljetten. Zij vertegenwoordigen 81% van de vervalsingen, een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande half jaar. 98% van de vervalsingen is aangetroffen in de landen van het eurogebied, 1,9% is gevonden in EU-lidstaten buiten het eurogebied en 0,1% is aangetroffen in andere delen van de wereld. De Europa-serie die thans door het Eurosysteem wordt ingevoerd zal verbeterde bescherming bieden tegen vervalsing, omdat de biljetten veiliger en duurzamer worden uitgevoerd, wat vervalsen nog meer bemoeilijkt. Het nieuwe bankbiljet van €10 zal op 23 september 2014 in omloop worden gebracht. (Belga)