Het aantal uitkeringen daalde met een procent, van een maandelijks gemiddelde van 421.823 in 2011 tot 417.250 een jaar later. In de cijfers gaat het om uitkeringen die worden toegekend aan mensen nadat die hun voltijdse baan verloren of jongeren wiens wachttijd erop zit. De daling was het meest uigesproken in Wallonnië (-1,69%). In Vlaanderen bedroeg de terugval 0,84% en in Brussel was sprake van een stagnatie. Die georgrafische verschillen zijn opmerkelijk, want volgens de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) steeg het aantal Waalse werkzoekenden vorig jaar met 3,4%. In totaal kregen vorig jaar 1.282.415 mensen van de RVA een uitkering, ongeveer 10.000 minder dan in 2011. Het gaat hierbij naast werkloosheidsuitkeringen ook om brugpensoenen en tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Ook hier was de daling in Wallonnië meer uitgesproken dan deze in Vlaanderen. Wallonië behoudt hier wel nog steeds het overwicht met 37% van de uitkeringstrekkenden. Het aantal mensen met een uitkering voor technische werkloosheid nam met bijna 1,5% toe tot 360.000. Verder blijkt uit de cijfers ook nog dat de inspanningen van de federale regering om het brugpensioen aan banden te leggen, lonen. Het aantal mensen dat geniet van een brugpensioen daalde met 3,5% tot ruim 115.000. Het gebruik van tijdskrediet en aanverwanten steeg licht. (JDH)

Het aantal uitkeringen daalde met een procent, van een maandelijks gemiddelde van 421.823 in 2011 tot 417.250 een jaar later. In de cijfers gaat het om uitkeringen die worden toegekend aan mensen nadat die hun voltijdse baan verloren of jongeren wiens wachttijd erop zit. De daling was het meest uigesproken in Wallonnië (-1,69%). In Vlaanderen bedroeg de terugval 0,84% en in Brussel was sprake van een stagnatie. Die georgrafische verschillen zijn opmerkelijk, want volgens de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) steeg het aantal Waalse werkzoekenden vorig jaar met 3,4%. In totaal kregen vorig jaar 1.282.415 mensen van de RVA een uitkering, ongeveer 10.000 minder dan in 2011. Het gaat hierbij naast werkloosheidsuitkeringen ook om brugpensoenen en tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Ook hier was de daling in Wallonnië meer uitgesproken dan deze in Vlaanderen. Wallonië behoudt hier wel nog steeds het overwicht met 37% van de uitkeringstrekkenden. Het aantal mensen met een uitkering voor technische werkloosheid nam met bijna 1,5% toe tot 360.000. Verder blijkt uit de cijfers ook nog dat de inspanningen van de federale regering om het brugpensioen aan banden te leggen, lonen. Het aantal mensen dat geniet van een brugpensioen daalde met 3,5% tot ruim 115.000. Het gebruik van tijdskrediet en aanverwanten steeg licht. (JDH)