Elke huishoudelijke gebruiker in Vlaanderen heeft elk jaar recht op een hoeveelheid gratis elektriciteit. Het gaat om 100 kWh per gezin. Bovenop komt nog 100 kWh per persoon die op 1 januari in dat gezin verbleef. Een alleenstaande krijgt dus 200 kWh gratis, een gezin met twee kinderen 500 kWh. De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft de eenheidsprijs voor gratis elektriciteit voor 2013 op 21,20567 cent per kWh, btw inbegrepen, vastgelegd. De gratis elektriciteit wordt verrekend op de eerste jaarlijkse eindfactuur, die na 1 mei wordt voorgeschoteld. Dan moet de elektriciteitsleverancier een korting toekennen ten belope van de hoeveelheid gratis stroom x de eenheidsprijs. De korting kan echter nooit groter zijn dan het factuurbedrag. (Belga)

Elke huishoudelijke gebruiker in Vlaanderen heeft elk jaar recht op een hoeveelheid gratis elektriciteit. Het gaat om 100 kWh per gezin. Bovenop komt nog 100 kWh per persoon die op 1 januari in dat gezin verbleef. Een alleenstaande krijgt dus 200 kWh gratis, een gezin met twee kinderen 500 kWh. De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft de eenheidsprijs voor gratis elektriciteit voor 2013 op 21,20567 cent per kWh, btw inbegrepen, vastgelegd. De gratis elektriciteit wordt verrekend op de eerste jaarlijkse eindfactuur, die na 1 mei wordt voorgeschoteld. Dan moet de elektriciteitsleverancier een korting toekennen ten belope van de hoeveelheid gratis stroom x de eenheidsprijs. De korting kan echter nooit groter zijn dan het factuurbedrag. (Belga)