De Nationale Bank becijferde dat er in 2012 321.261 nieuwe hypotheekleningen werden afgesloten. Een jaar eerder waren dat er nog 402.271. Een daling met een vijfde dus, en dat is best opmerkelijk omdat lenen nooit eerder zo goedkoop was. Wellicht heeft een en ander te maken met de economische crisis, die tot gevolg heeft dat nogal wat kandidaat-kopers aarzelen uit angst hun job te verliezen of te moeten inleveren op hun loon. Dat blijkt overigens ook uit de scherpe daling van het aantal consumentenkredieten. Het aantal nieuwe contracten voor een lening op afbetaling daalde met 13 procent tot 480.424. Het aantal verkopen of afbetaling nam zelfs met een kwart af. De crisis laat zich daarnaast ook voelen in het stijgend aantal wanbetalingen. Er werden vorig jaar 330.129 kredietnemers geregistreerd met minstens één contract dat een achterstand vertoont. In 2011 waren dan er 319.092. Het aantal nieuwe achterstallige contracten ging zo maar even met 31 procent de hoogte in, een verontrustend cijfer. Het is ondertussen al langer geweten dat het onvermogen om zijn kredieten af te betalen geen marginaal fenomeen is. De wanbetalers bevinden zich in alle geledingen van de bevolking, inclusief gezinnen die bestaan uit tweeverdieners. Een en ander heeft geleid tot discussies over de parameters die gehanteerd worden bij het toekennen van kredieten. Volgens sommigen wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met bijvoorbeeld de eerdere leningen die een kredietnemer al heeft aangegaan Het feit dat het verlenen van consumptiekrediet steeds meer gepromoot wordt door grote winkelketens, heeft de situatie nog verergerd. (DLA)

De Nationale Bank becijferde dat er in 2012 321.261 nieuwe hypotheekleningen werden afgesloten. Een jaar eerder waren dat er nog 402.271. Een daling met een vijfde dus, en dat is best opmerkelijk omdat lenen nooit eerder zo goedkoop was. Wellicht heeft een en ander te maken met de economische crisis, die tot gevolg heeft dat nogal wat kandidaat-kopers aarzelen uit angst hun job te verliezen of te moeten inleveren op hun loon. Dat blijkt overigens ook uit de scherpe daling van het aantal consumentenkredieten. Het aantal nieuwe contracten voor een lening op afbetaling daalde met 13 procent tot 480.424. Het aantal verkopen of afbetaling nam zelfs met een kwart af. De crisis laat zich daarnaast ook voelen in het stijgend aantal wanbetalingen. Er werden vorig jaar 330.129 kredietnemers geregistreerd met minstens één contract dat een achterstand vertoont. In 2011 waren dan er 319.092. Het aantal nieuwe achterstallige contracten ging zo maar even met 31 procent de hoogte in, een verontrustend cijfer. Het is ondertussen al langer geweten dat het onvermogen om zijn kredieten af te betalen geen marginaal fenomeen is. De wanbetalers bevinden zich in alle geledingen van de bevolking, inclusief gezinnen die bestaan uit tweeverdieners. Een en ander heeft geleid tot discussies over de parameters die gehanteerd worden bij het toekennen van kredieten. Volgens sommigen wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met bijvoorbeeld de eerdere leningen die een kredietnemer al heeft aangegaan Het feit dat het verlenen van consumptiekrediet steeds meer gepromoot wordt door grote winkelketens, heeft de situatie nog verergerd. (DLA)