Het is geleden sinds 2004 dat we nog zo'n klein deel van ons inkomen uitgaven aan nieuwbouw en renovatie, zo blijkt uit de cijfers. In het tweede en derde kwartaal van 2012 investeerden de Belgische gezinnen slechts 9,6 procent van hun inkomen. Het gros van die investeringen gaat zoals steeds naar de bouw en renovatie van woningen. Het lagere percentage dan voorheen valt te verklaren door de verminderde koopkracht, op zijn beurt een gevolg van de economische crisis.Maar er is meer aan de hand. Nogal wat banken hebben in de loop van vorig jaar de voorwaarden voor het toekennen van hypotheekleningen verscherpt. Dat ze strenger zijn geworden, heeft alles te maken met het feit dat ook de controleautoriteiten de balansen van de banken wat strenger bekijken. Het nemen van al te veel risico's wordt daarbij ontmoedigd. Tot slot is ook nog eens een aantal fiscale stimuli verdwenen. Eerst ging een selectieve BTW-verlaging voor de bijl, daarna werden de fiscale voordelen voor de meeste energiebesparende investeringen afgeschaft. Het ziet er niet naar uit dat de investeringen in nieuwbouw en renovatie snel weer zullen aantrekken. Dat blijkt onder meer uit het feit dat het aantal vergunningen voor nieuwbouw in het derde kwartaal met 4,3 procent is afgenomen. De Nationale Bank verwacht dan ook dat de investeringen in woningen in 2013 voor het derde opeenvolgende jaar zullen dalen. (DLA)

Het is geleden sinds 2004 dat we nog zo'n klein deel van ons inkomen uitgaven aan nieuwbouw en renovatie, zo blijkt uit de cijfers. In het tweede en derde kwartaal van 2012 investeerden de Belgische gezinnen slechts 9,6 procent van hun inkomen. Het gros van die investeringen gaat zoals steeds naar de bouw en renovatie van woningen. Het lagere percentage dan voorheen valt te verklaren door de verminderde koopkracht, op zijn beurt een gevolg van de economische crisis.Maar er is meer aan de hand. Nogal wat banken hebben in de loop van vorig jaar de voorwaarden voor het toekennen van hypotheekleningen verscherpt. Dat ze strenger zijn geworden, heeft alles te maken met het feit dat ook de controleautoriteiten de balansen van de banken wat strenger bekijken. Het nemen van al te veel risico's wordt daarbij ontmoedigd. Tot slot is ook nog eens een aantal fiscale stimuli verdwenen. Eerst ging een selectieve BTW-verlaging voor de bijl, daarna werden de fiscale voordelen voor de meeste energiebesparende investeringen afgeschaft. Het ziet er niet naar uit dat de investeringen in nieuwbouw en renovatie snel weer zullen aantrekken. Dat blijkt onder meer uit het feit dat het aantal vergunningen voor nieuwbouw in het derde kwartaal met 4,3 procent is afgenomen. De Nationale Bank verwacht dan ook dat de investeringen in woningen in 2013 voor het derde opeenvolgende jaar zullen dalen. (DLA)