Voor de meer dan 190.000 jobstudenten die via een uitzendkantoor werken, bedraagt de daling van de ongevallenfrequentie meer dan 14%. Het aantal verloren arbeidsdagen in de sector van de uitzendarbeid is met 4,6% verminderd. Die resultaten weerspiegelen volgens PI de inspanningen van de sector om de uitzendkrachten ter beschikking te stellen van werkgevers met aandacht voor de veiligheid op het werk. De conjunctuur in de uitzendarbeid is volgen PI licht gedaald: in 2013 kon geen duidelijke heropleving van de tewerkstelling van uitzendkrachten worden vastgesteld. In vergelijking met 2012, wordt nog een daling van 0,7% genoteerd. De achteruitgang is minder uitgesproken dan het jaar voordien, toen de daling 6,2% bedroeg. Bij de jobstudenten die als uitzendkracht werken, werd een duidelijke toename van de werkgelegenheid vastgesteld in 2012 en ook in 2013, wat een opmerkelijke prestatie is gezien de lichte daling van 0,7% voor het geheel van de uitzendsector. De activiteiten van de jobstudenten in de uitzendondernemingen bedraagt inmiddels 12,8% van het totaal van de sector. De crisis heeft geen invloed op de veiligheid van de uitzendarbeid, zegt PI. (Belga)

Voor de meer dan 190.000 jobstudenten die via een uitzendkantoor werken, bedraagt de daling van de ongevallenfrequentie meer dan 14%. Het aantal verloren arbeidsdagen in de sector van de uitzendarbeid is met 4,6% verminderd. Die resultaten weerspiegelen volgens PI de inspanningen van de sector om de uitzendkrachten ter beschikking te stellen van werkgevers met aandacht voor de veiligheid op het werk. De conjunctuur in de uitzendarbeid is volgen PI licht gedaald: in 2013 kon geen duidelijke heropleving van de tewerkstelling van uitzendkrachten worden vastgesteld. In vergelijking met 2012, wordt nog een daling van 0,7% genoteerd. De achteruitgang is minder uitgesproken dan het jaar voordien, toen de daling 6,2% bedroeg. Bij de jobstudenten die als uitzendkracht werken, werd een duidelijke toename van de werkgelegenheid vastgesteld in 2012 en ook in 2013, wat een opmerkelijke prestatie is gezien de lichte daling van 0,7% voor het geheel van de uitzendsector. De activiteiten van de jobstudenten in de uitzendondernemingen bedraagt inmiddels 12,8% van het totaal van de sector. De crisis heeft geen invloed op de veiligheid van de uitzendarbeid, zegt PI. (Belga)