Oudere gebouwen ingrijpend renoveren om betere energie-efficiëntie te bekomen, is niet altijd de oplossing. Woningen van honderd jaar en ouder kunnen niet meer tot een goed energetisch niveau worden gerenoveerd, stelt het rapport. "We pleiten niet voor het afschaffen van de isolatiepremie, maar het moet doordacht gebeuren" zegt Helga Van der Veken bij Argus. "We zien dat gebouwen die het eigenlijk niet meer waard zijn, dan toch nog geïsoleerd worden. Dergelijke ingrepen zijn een druppel op een hete plaat en staan de doorbraak van het werkelijk duurzame bouwen in de weg." De overheid moet hier het geweer van schouder veranderen, stelt ARGUS. "Vandaag worden nog premies voorzien voor partiële verbouwingen van woningen met een E-peil van 90 of hoger, die binnen 10 tot 15 jaar helemaal niet meer aan de dan geldende normen (E30 of lager voor nieuwbouw) zullen voldoen. Is dit nog langer zinvol, of moet er worden nagedacht over een nieuw premiestelsel, met sloop-en bouwpremies en alleen nog renovatiepremies voor totaalrenovaties?" De opmars van energiezuinig wonen, en de invloed die dat heeft op de prijs van nieuwe woningen, zorgt dat financieel zwakkere bewoners de nieuwe technologieën aan zich voorbij moeten laten gaan. Zij zien zich geconfronteerd met hogere energiefacturen, zonder de mogelijkheid om de energie-efficiëntie van hun woning zelf te verbeteren. Volgens de studie zijn ook verhuurders maar zelden geneigd nog te investeren in de isolatie van hun vaak oudere panden. De sociale huisvestingssector heeft hier nog een belangrijke rol te vervullen. (Belga)

Oudere gebouwen ingrijpend renoveren om betere energie-efficiëntie te bekomen, is niet altijd de oplossing. Woningen van honderd jaar en ouder kunnen niet meer tot een goed energetisch niveau worden gerenoveerd, stelt het rapport. "We pleiten niet voor het afschaffen van de isolatiepremie, maar het moet doordacht gebeuren" zegt Helga Van der Veken bij Argus. "We zien dat gebouwen die het eigenlijk niet meer waard zijn, dan toch nog geïsoleerd worden. Dergelijke ingrepen zijn een druppel op een hete plaat en staan de doorbraak van het werkelijk duurzame bouwen in de weg." De overheid moet hier het geweer van schouder veranderen, stelt ARGUS. "Vandaag worden nog premies voorzien voor partiële verbouwingen van woningen met een E-peil van 90 of hoger, die binnen 10 tot 15 jaar helemaal niet meer aan de dan geldende normen (E30 of lager voor nieuwbouw) zullen voldoen. Is dit nog langer zinvol, of moet er worden nagedacht over een nieuw premiestelsel, met sloop-en bouwpremies en alleen nog renovatiepremies voor totaalrenovaties?" De opmars van energiezuinig wonen, en de invloed die dat heeft op de prijs van nieuwe woningen, zorgt dat financieel zwakkere bewoners de nieuwe technologieën aan zich voorbij moeten laten gaan. Zij zien zich geconfronteerd met hogere energiefacturen, zonder de mogelijkheid om de energie-efficiëntie van hun woning zelf te verbeteren. Volgens de studie zijn ook verhuurders maar zelden geneigd nog te investeren in de isolatie van hun vaak oudere panden. De sociale huisvestingssector heeft hier nog een belangrijke rol te vervullen. (Belga)