Voor de verkoop tussen professionelen (fabrikanten, invoerders en groot- en kleinhandelaars) waren de lagere bijdragen al sinds 1 januari 2014 van toepassing. Dat dit voor de consumenten pas nu gebeurt, bood hen de voorbije drie maanden de tijd om hun stocks waarop ze zelf nog de hogere bijdragen hadden betaald, uit te verkopen. De milieubijdrage wordt berekend door de vzw Bebat. Die werd in 1995 opgericht om gebruikte batterijen op te halen, te sorteren en te recycleren om te vermijden dat ze bij het restafval of in het milieu terechtkwamen. Via de bijdrage wordt de werking van de vzw betaald. In totaal voorziet Bebat in 18 categorieën van batterijen waarvoor een milieubijdrage kan worden aangerekend. Om de zaken te vereenvoudigen, werd niettemin besloten om ze de eerste drie jaar te groeperen. Er is één tarief voor batterijen en een tweede voor zaklampen. Dat laatste bedraagt 0,08 euro plus btw. Bebat stelt nu echter al dat er na de periode van drie jaar meer onderscheid in de tarieven zal worden gemaakt. Bij de vaststelling van de huidige tarieven besloot de organisatie om de financiële reserves die ze sinds haar ontstaan had opgebouwd mee in rekening te nemen. Op die manier kunnen de bijdragen worden beperkt. (Belga)

Voor de verkoop tussen professionelen (fabrikanten, invoerders en groot- en kleinhandelaars) waren de lagere bijdragen al sinds 1 januari 2014 van toepassing. Dat dit voor de consumenten pas nu gebeurt, bood hen de voorbije drie maanden de tijd om hun stocks waarop ze zelf nog de hogere bijdragen hadden betaald, uit te verkopen. De milieubijdrage wordt berekend door de vzw Bebat. Die werd in 1995 opgericht om gebruikte batterijen op te halen, te sorteren en te recycleren om te vermijden dat ze bij het restafval of in het milieu terechtkwamen. Via de bijdrage wordt de werking van de vzw betaald. In totaal voorziet Bebat in 18 categorieën van batterijen waarvoor een milieubijdrage kan worden aangerekend. Om de zaken te vereenvoudigen, werd niettemin besloten om ze de eerste drie jaar te groeperen. Er is één tarief voor batterijen en een tweede voor zaklampen. Dat laatste bedraagt 0,08 euro plus btw. Bebat stelt nu echter al dat er na de periode van drie jaar meer onderscheid in de tarieven zal worden gemaakt. Bij de vaststelling van de huidige tarieven besloot de organisatie om de financiële reserves die ze sinds haar ontstaan had opgebouwd mee in rekening te nemen. Op die manier kunnen de bijdragen worden beperkt. (Belga)