Boekhouders moeten zich verzekeren tegen beroepsfouten. Als u een boete moet betalen door een fout van uw boekhouder, moet zijn verzekering de schade vergoeden. Is het probleem ernstiger, of betwist u de honoraria van uw boekhouder, dan moet u eerst proberen met hem een minnelijke schikking te treffen. Mislukken die pogingen, dan kunt u terecht bij het instituut waar hij staat ingeschreven. Om zijn beroep te mogen uitoefenen, moet een boekhouder erkend zijn door een van deze drie instituten: het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten, het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten of het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Die instellingen hebben bemiddelings- of arbitrage - organen opgericht om betwistingen over honoraria te beslechten. Ze kunnen hun leden ook sancties opleggen.

Als noch de onderhandelingen met uw boekhouder, noch het bevoegde instituut het geschil een oplossing brengen, kunt u zich nog altijd wenden tot de rechtbank. Maar zover komt het in de praktijk meestal niet.

Boekhouders moeten zich verzekeren tegen beroepsfouten. Als u een boete moet betalen door een fout van uw boekhouder, moet zijn verzekering de schade vergoeden. Is het probleem ernstiger, of betwist u de honoraria van uw boekhouder, dan moet u eerst proberen met hem een minnelijke schikking te treffen. Mislukken die pogingen, dan kunt u terecht bij het instituut waar hij staat ingeschreven. Om zijn beroep te mogen uitoefenen, moet een boekhouder erkend zijn door een van deze drie instituten: het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten, het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten of het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Die instellingen hebben bemiddelings- of arbitrage - organen opgericht om betwistingen over honoraria te beslechten. Ze kunnen hun leden ook sancties opleggen.Als noch de onderhandelingen met uw boekhouder, noch het bevoegde instituut het geschil een oplossing brengen, kunt u zich nog altijd wenden tot de rechtbank. Maar zover komt het in de praktijk meestal niet.