De Nationale Bank van België werkt met twee lijsten: een witte en een zwarte. Op de witte staat iedereen die een lening is aangegaan in ons land. Banken zijn immers verplicht om alle kredieten die natuurlijke personen voor privédoeleinden aangaan te laten registreren bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank. En financiële instellingen die een lening toestaan, zijn verplicht om die lijst te consulteren vooraleer ze een krediet goedkeuren. Zo kunnen ze zich een beeld vormen van de financiële lasten die de kredietnemer al torst. Op die manier wil de wetgever vermijden dat te veel mensen in een situatie van overmatige schuldenopbouw komen. De tweede lijst is een zwarte lijst. Wie drie maanden achterop raakt met zijn afbetalingen, komt erop. Dat gebeurt niet ongemerkt. De Nationale Bank verwittigt de betrokkenen van hun registratie met een aangetekend schrijven. Op die zwarte lijst blijf je maximum tien jaar staan. Tenzij je alsnog aanzuivert. Dan zakt de boetetermijn tot 1 jaar. Dat laatste geldt ook voor gefaillieerden die nadien verschoonbaar werden verklaard door de rechter. (DLA)

De Nationale Bank van België werkt met twee lijsten: een witte en een zwarte. Op de witte staat iedereen die een lening is aangegaan in ons land. Banken zijn immers verplicht om alle kredieten die natuurlijke personen voor privédoeleinden aangaan te laten registreren bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank. En financiële instellingen die een lening toestaan, zijn verplicht om die lijst te consulteren vooraleer ze een krediet goedkeuren. Zo kunnen ze zich een beeld vormen van de financiële lasten die de kredietnemer al torst. Op die manier wil de wetgever vermijden dat te veel mensen in een situatie van overmatige schuldenopbouw komen. De tweede lijst is een zwarte lijst. Wie drie maanden achterop raakt met zijn afbetalingen, komt erop. Dat gebeurt niet ongemerkt. De Nationale Bank verwittigt de betrokkenen van hun registratie met een aangetekend schrijven. Op die zwarte lijst blijf je maximum tien jaar staan. Tenzij je alsnog aanzuivert. Dan zakt de boetetermijn tot 1 jaar. Dat laatste geldt ook voor gefaillieerden die nadien verschoonbaar werden verklaard door de rechter. (DLA)