Er moet meer dan 2 miljard euro gevonden worden om het begrotingstekort terug te dringen tot 2,15 procent. Behalve eenmalige ingrepen en structurele besparingen ligt ook een reeks nieuwe belastingen op tafel. Volgens De Tijd zouden zowel de PS als het cdH een meerwaardebelasting bij de verkoop van aandelen willen invoeren. Nu is die meerwaarde vrij van belasting. Het idee van zo'n meerwaardetaks kwam ook bij vorige begrotingsrondes al ten berde, maar Open VLD blokte het telkens af. Een andere piste die circuleert, is het verder aftoppen van de notionele intrestaftrek, het belastingvoordeel voor bedrijven. CdH wil de intrestaftrek zelfs afschaffen en als compensatie het nominaal tarief laten dalen. Nog andere items ter discussie zijn onder meer een minimumbelasting voor bedrijven, een algemene crisisbijdrage, btw voor advocaten, een btw-verhoging en hogere accijnzen op tabak. De liberale partijen staan weigerachtig tegenover wat zij een belastingslawine noemen en leggen eerder de nadruk op op structurele besparingen in de sociale zekerheid en het ambtenarenkorps. MR-vicepremier Didier Reynders zegt wel bereid te zijn de notionele intrestaftrek verder te beperken voor grote bedrijven, maar in ruil moeten kmo's meer voordeel krijgen. Wat betreft de meerwaardebelasting op aandelen wil Reynders het risicokapitaal eerder aanmoedigen door de roerende voorheffing op dividenden op aandelen uitgegeven door kmo's te verlagen van 25 naar 15 procent. De aandelen moeten dan wel drie tot vijf jaar worden bijgehouden. (Belga)

Er moet meer dan 2 miljard euro gevonden worden om het begrotingstekort terug te dringen tot 2,15 procent. Behalve eenmalige ingrepen en structurele besparingen ligt ook een reeks nieuwe belastingen op tafel. Volgens De Tijd zouden zowel de PS als het cdH een meerwaardebelasting bij de verkoop van aandelen willen invoeren. Nu is die meerwaarde vrij van belasting. Het idee van zo'n meerwaardetaks kwam ook bij vorige begrotingsrondes al ten berde, maar Open VLD blokte het telkens af. Een andere piste die circuleert, is het verder aftoppen van de notionele intrestaftrek, het belastingvoordeel voor bedrijven. CdH wil de intrestaftrek zelfs afschaffen en als compensatie het nominaal tarief laten dalen. Nog andere items ter discussie zijn onder meer een minimumbelasting voor bedrijven, een algemene crisisbijdrage, btw voor advocaten, een btw-verhoging en hogere accijnzen op tabak. De liberale partijen staan weigerachtig tegenover wat zij een belastingslawine noemen en leggen eerder de nadruk op op structurele besparingen in de sociale zekerheid en het ambtenarenkorps. MR-vicepremier Didier Reynders zegt wel bereid te zijn de notionele intrestaftrek verder te beperken voor grote bedrijven, maar in ruil moeten kmo's meer voordeel krijgen. Wat betreft de meerwaardebelasting op aandelen wil Reynders het risicokapitaal eerder aanmoedigen door de roerende voorheffing op dividenden op aandelen uitgegeven door kmo's te verlagen van 25 naar 15 procent. De aandelen moeten dan wel drie tot vijf jaar worden bijgehouden. (Belga)