Het recht van opstal geeft nu het recht om een constructie te plaatsen op andermans eigendom. Dit kan nu zowel op de begane grond als in de hoogte (bv. zonnepanelen), en de diepte (bv. een ondergrondse garage) zijn. Tot nog toe sprak de wetgever alleen over het recht om constructies te plaatsen op de grond van iemand anders. Door de uitbreiding is er nu meer zekerheid voor bijvoorbeeld plaatsers van zonnepanelen. Als de eigenaar van het gebouw waarop de zonnepanelen worden geplaatst zelf niet de eigenaar van de grond is, kan hij het recht van opstal alleen toekennen binnen de rechten die hij zelf heeft. Hij kan de eigenaar van de grond dus niet voor een langere termijn binden dan de termijn die hij zelf heeft gekregen als bijvoorbeeld vruchtgebruiker of houder van het recht van opstal om er een gebouw op te plaatsen. (Belga)

Het recht van opstal geeft nu het recht om een constructie te plaatsen op andermans eigendom. Dit kan nu zowel op de begane grond als in de hoogte (bv. zonnepanelen), en de diepte (bv. een ondergrondse garage) zijn. Tot nog toe sprak de wetgever alleen over het recht om constructies te plaatsen op de grond van iemand anders. Door de uitbreiding is er nu meer zekerheid voor bijvoorbeeld plaatsers van zonnepanelen. Als de eigenaar van het gebouw waarop de zonnepanelen worden geplaatst zelf niet de eigenaar van de grond is, kan hij het recht van opstal alleen toekennen binnen de rechten die hij zelf heeft. Hij kan de eigenaar van de grond dus niet voor een langere termijn binden dan de termijn die hij zelf heeft gekregen als bijvoorbeeld vruchtgebruiker of houder van het recht van opstal om er een gebouw op te plaatsen. (Belga)