Vorig jaar bleven zowat 11.000 Belgen thuis van hun werk om een ziek kind, partner of ouder te verzorgen. Dat waren er 11 procent meer dan in 2011. En dit jaar zet de stijging zich versneld door. In vergelijking met 2012 is er een toename met 30 procent. In de privésector heeft elke werknemer het recht om zijn arbeidsovereenkomst volledig of gedeeltelijk te laten schorsen als hij een zwaar ziek gezins- of familielid tot in de tweede graad wil bijstaan. De regeling geldt ook voor het personeel van de lokale besturen. Die noodzaak om thuis te blijven, moet worden vastgesteld door de huisarts. Het verlof om medische redenen kan voor maximaal twaalf maanden worden genomen als men kiest voor een volledige stopzetting van de arbeidsprestaties. Kiest men voor een tijdelijke vermindering met 1/5de of 1/2de, dan kan men dit 24 maanden nemen. In beide gevallen moet per keer minstens 1 maand en hoogstens 3 maanden worden opgenomen. Werkt men in een bedrijf met minder dan 10 werknemers, dan kan echter alleen een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst worden genomen. Tijdens het verlof om medische redenen heeft men recht op een uitkering van de RVA. Bij een volledige schorsing van een voltijdse arbeidstaak bedraagt die 786,78 euro bruto. Gaat het om een schorsing van een niet-voltijdse tewerkstelling, dan wordt dit bedrag herleid volgens het aantal gepresteerde uren. Gaat het om een herleiding van de arbeidstijd tot een halftijdse taak, dan past de RVA maandelijks 393,38 euro bruto bij voor -50-jarigen en 667,27 euro voor + 50-jarigen. (Belga)

Vorig jaar bleven zowat 11.000 Belgen thuis van hun werk om een ziek kind, partner of ouder te verzorgen. Dat waren er 11 procent meer dan in 2011. En dit jaar zet de stijging zich versneld door. In vergelijking met 2012 is er een toename met 30 procent. In de privésector heeft elke werknemer het recht om zijn arbeidsovereenkomst volledig of gedeeltelijk te laten schorsen als hij een zwaar ziek gezins- of familielid tot in de tweede graad wil bijstaan. De regeling geldt ook voor het personeel van de lokale besturen. Die noodzaak om thuis te blijven, moet worden vastgesteld door de huisarts. Het verlof om medische redenen kan voor maximaal twaalf maanden worden genomen als men kiest voor een volledige stopzetting van de arbeidsprestaties. Kiest men voor een tijdelijke vermindering met 1/5de of 1/2de, dan kan men dit 24 maanden nemen. In beide gevallen moet per keer minstens 1 maand en hoogstens 3 maanden worden opgenomen. Werkt men in een bedrijf met minder dan 10 werknemers, dan kan echter alleen een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst worden genomen. Tijdens het verlof om medische redenen heeft men recht op een uitkering van de RVA. Bij een volledige schorsing van een voltijdse arbeidstaak bedraagt die 786,78 euro bruto. Gaat het om een schorsing van een niet-voltijdse tewerkstelling, dan wordt dit bedrag herleid volgens het aantal gepresteerde uren. Gaat het om een herleiding van de arbeidstijd tot een halftijdse taak, dan past de RVA maandelijks 393,38 euro bruto bij voor -50-jarigen en 667,27 euro voor + 50-jarigen. (Belga)