Er kunnen drie redenen worden ingeroepen om een arbeidscontract tijdelijk op te schorten: een gebrek aan werk wegens economische redenen, een technische storing waardoor de machines niet gebruikt kunnen worden of slecht weer. In dat geval kan aan de werknemers worden gevraagd om niet aan de slag te gaan. De werkgever moet hen dan ook geen loon uitbetalen. Voor de dagen tijdelijke werkloosheid ontvangen ze wel een werkloosheidsvergoeding. De voorwaarde is wel dat de tijdelijke werkloosheid tijdig gemeld wordt aan de RVA. Sinds 1 oktober 2012 betekent dit op de eerste effectieve dag tijdelijke werkloosheid van elke maand. Intussen is gebleken dat deze timing om praktische redenen soms moeilijk lag. Daarom wordt de aanmeldingsperiode verruimd en zullen de werkgevers de melding al gedurende de vijf werkdagen voor de eerste effectieve werkloosheidsdag mogen doen. Ze krijgen daarbij wel de mogelijkheid om de melding alsnog te annuleren. Laat de werkgever na de RVA tijdig in te lichten van de tijdelijke werkloosheid, dan zal hij de werknemer zelf moeten betalen voor de dagen voor de aanmelding. De verplichting geldt bovendien voor alle werkdagen. Dat houdt ook eventuele zaterdagen in. (Belga)

Er kunnen drie redenen worden ingeroepen om een arbeidscontract tijdelijk op te schorten: een gebrek aan werk wegens economische redenen, een technische storing waardoor de machines niet gebruikt kunnen worden of slecht weer. In dat geval kan aan de werknemers worden gevraagd om niet aan de slag te gaan. De werkgever moet hen dan ook geen loon uitbetalen. Voor de dagen tijdelijke werkloosheid ontvangen ze wel een werkloosheidsvergoeding. De voorwaarde is wel dat de tijdelijke werkloosheid tijdig gemeld wordt aan de RVA. Sinds 1 oktober 2012 betekent dit op de eerste effectieve dag tijdelijke werkloosheid van elke maand. Intussen is gebleken dat deze timing om praktische redenen soms moeilijk lag. Daarom wordt de aanmeldingsperiode verruimd en zullen de werkgevers de melding al gedurende de vijf werkdagen voor de eerste effectieve werkloosheidsdag mogen doen. Ze krijgen daarbij wel de mogelijkheid om de melding alsnog te annuleren. Laat de werkgever na de RVA tijdig in te lichten van de tijdelijke werkloosheid, dan zal hij de werknemer zelf moeten betalen voor de dagen voor de aanmelding. De verplichting geldt bovendien voor alle werkdagen. Dat houdt ook eventuele zaterdagen in. (Belga)