Het programma richt zich naar de werknemers die al minstens vier weken en hoogstens drie maanden arbeidsongeschikt zijn wegens lage rugpijn. Zij kunnen instappen in een revalidatieprogramma en gratis tot 36 sessies kinesitherapie, ergotherapie of fysiotherapie volgen in gespecialiseerde revalidatiecentra. De kosten die niet door de ziekteverzekering zouden worden terugbetaald en de verplaatsingskosten naar het revalidatiecentrum worden door het Fonds voor Beroepsziekten gedragen. Daarnaast kan hun werkgever een premie krijgen van maximum 402,05 euro indien hij gunstige voorwaarden creëert voor een werkhervatting. Op 1 juni 2013 wordt het programma uitgebreid. Wie na het volgen van de eerste reeks sessies in het revalidatiecentrum nog lage rugpijn heeft of hervalt na een werkhervatting, kan een bijkomend programma volgen. In dat geval wordt ook de tegemoetkoming aan de werkgever verhoogd. Die kan dan 1216,14 euro krijgen voor het inhuren van een ergonoom om de werkomstandigheden in de firma te verbeteren. In 2012 volgden 702 mensen het programma van het Fonds voor Beroepsziekten. 90% van hen kon na de eerste reeks sessies opnieuw aan de slag. Met de uitbreiding van het programma wil het Fonds ook iets doen aan de resterende 10%. Voorlopig gaat het om een proefproject, waarbij er met een beperkt aantal externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk wordt gewerkt. (Belga)

Het programma richt zich naar de werknemers die al minstens vier weken en hoogstens drie maanden arbeidsongeschikt zijn wegens lage rugpijn. Zij kunnen instappen in een revalidatieprogramma en gratis tot 36 sessies kinesitherapie, ergotherapie of fysiotherapie volgen in gespecialiseerde revalidatiecentra. De kosten die niet door de ziekteverzekering zouden worden terugbetaald en de verplaatsingskosten naar het revalidatiecentrum worden door het Fonds voor Beroepsziekten gedragen. Daarnaast kan hun werkgever een premie krijgen van maximum 402,05 euro indien hij gunstige voorwaarden creëert voor een werkhervatting. Op 1 juni 2013 wordt het programma uitgebreid. Wie na het volgen van de eerste reeks sessies in het revalidatiecentrum nog lage rugpijn heeft of hervalt na een werkhervatting, kan een bijkomend programma volgen. In dat geval wordt ook de tegemoetkoming aan de werkgever verhoogd. Die kan dan 1216,14 euro krijgen voor het inhuren van een ergonoom om de werkomstandigheden in de firma te verbeteren. In 2012 volgden 702 mensen het programma van het Fonds voor Beroepsziekten. 90% van hen kon na de eerste reeks sessies opnieuw aan de slag. Met de uitbreiding van het programma wil het Fonds ook iets doen aan de resterende 10%. Voorlopig gaat het om een proefproject, waarbij er met een beperkt aantal externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk wordt gewerkt. (Belga)