In de eerste helft van 2014 daalde het aantal starters in België met ruim 3,5 procent, ofwel 1.237 personen, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Op dit moment telt ons land 33.565 starters. Tussen de gewesten bestaan echter grote verschillen Vlaanderen telt 18.686 starters. Vorig jaar waren er dat 18.418, ofwel 1,5 procent minder. In Wallonië is de daling ten opzichte van vorig jaar zeer uitgesproken met -11,3%. Het aantal starters daalde er van 10.013 in 2013 tot 8.886 dit jaar. Brussel noteert een daling met 1% en telt 4.814 starters tijdens de eerste helft van 2014. Het aantal starters daalt niet in alle provincies. In West-Vlaanderen stijgt het aantal starters zelfs fors met 8%. In Vlaams-Brabant en Waals-Brabant is er een stijging met bijna 4%. Limburg kent een stijging met 0,6%. De andere provincies laten allemaal in meer of mindere mate een daling optekenen. De grootste daling is er in de provincie Luik. Daar neemt het aantal starters af met 21% tot 2.743. In de provincies Namen en Luxemburg daalt het aantal starters respectievelijk met 10% en 8%. Henegouwen kent een daling met 6,3%. In Vlaanderen laat Oost-Vlaanderen een daling optekenen met 3%. Het aantal starters daalt er tijdens de eerste jaarhelft van 4.203 tot 4.079. Antwerpen blijft status quo met 5.538 starters. Volgens UNIZO profiteerde Vlaanderen van de licht verbeterde economische toestand. Toch blijft het aantal starters 12% onder het niveau van 2011. De ondernemersorganisatie hoopt dat de cijfers nu uitgebodemd zijn en dat het aantal starters zal blijven stijgen. Een doorgedreven loonlastenverlaging van 5 procent zou het ondernemerschap 'vers bloed 'kunnen geven. De werkgeversorganisatie dringt er bovendien op aan dat ondernemers door de volgende regering niet aan nieuwe belastingen worden onderworpen. (Belga)

In de eerste helft van 2014 daalde het aantal starters in België met ruim 3,5 procent, ofwel 1.237 personen, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Op dit moment telt ons land 33.565 starters. Tussen de gewesten bestaan echter grote verschillen Vlaanderen telt 18.686 starters. Vorig jaar waren er dat 18.418, ofwel 1,5 procent minder. In Wallonië is de daling ten opzichte van vorig jaar zeer uitgesproken met -11,3%. Het aantal starters daalde er van 10.013 in 2013 tot 8.886 dit jaar. Brussel noteert een daling met 1% en telt 4.814 starters tijdens de eerste helft van 2014. Het aantal starters daalt niet in alle provincies. In West-Vlaanderen stijgt het aantal starters zelfs fors met 8%. In Vlaams-Brabant en Waals-Brabant is er een stijging met bijna 4%. Limburg kent een stijging met 0,6%. De andere provincies laten allemaal in meer of mindere mate een daling optekenen. De grootste daling is er in de provincie Luik. Daar neemt het aantal starters af met 21% tot 2.743. In de provincies Namen en Luxemburg daalt het aantal starters respectievelijk met 10% en 8%. Henegouwen kent een daling met 6,3%. In Vlaanderen laat Oost-Vlaanderen een daling optekenen met 3%. Het aantal starters daalt er tijdens de eerste jaarhelft van 4.203 tot 4.079. Antwerpen blijft status quo met 5.538 starters. Volgens UNIZO profiteerde Vlaanderen van de licht verbeterde economische toestand. Toch blijft het aantal starters 12% onder het niveau van 2011. De ondernemersorganisatie hoopt dat de cijfers nu uitgebodemd zijn en dat het aantal starters zal blijven stijgen. Een doorgedreven loonlastenverlaging van 5 procent zou het ondernemerschap 'vers bloed 'kunnen geven. De werkgeversorganisatie dringt er bovendien op aan dat ondernemers door de volgende regering niet aan nieuwe belastingen worden onderworpen. (Belga)