Sinds 1 januari 2008 moeten alle zelfstandigen verplicht een sociale bijdrage betalen voor kleine risico's. Hoeveel bijdragen moeten ze sinds de nieuwe regeling betalen en wat houdt kleine risico's precies in. En moeten de zelfstandigen nog aangesloten blijven bij een ziekenfonds of niet? Christine Mattheeuws van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen zet de puntjes op de i.

Sinds 1 januari 2008 moeten alle zelfstandigen verplicht een sociale bijdrage betalen voor kleine risico's. Hoeveel bijdragen moeten ze sinds de nieuwe regeling betalen en wat houdt kleine risico's precies in. En moeten de zelfstandigen nog aangesloten blijven bij een ziekenfonds of niet? Christine Mattheeuws van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen zet de puntjes op de i.