Dit betekent een lichte, maar positieve evolutie ten opzichte van de vorige jaren. Een andere betekenisvolle doorbraak: 10 federale organisaties behalen of overschrijden het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap, of nog het dubbele ten opzichte van de toestand in 2012. Over alle sectoren heen, bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap 1,57% in 2013: lichtjes hoger dan de graad die in 2012 (1,54%), 2011 (1,37%), 2010 (1,28%) en 2009 (0,9%). Het is 1,51% met de cijfers van de Federale politie (voor het eerst gemeten in 2013) inbegrepen. "Deze evolutie toont aan welke inspanningen de federale organisaties zich hebben getroost om de tewerkstelling van personen met een handicap te promoten en het quotum van 3% te bereiken dat vooropgesteld wordt door het koninklijk besluit van 5 maart 2007", verduidelijkt Emilie De Smet, voorzitster van de BCAPH. "En dit in de moeilijke context van de federale overheid inzake personeelsvermindering en beperkte financiële middelen". Enkele good practices zorgden ervoor dat deze cijfers gehaald konden worden: de aanwezigheid van een verantwoordelijke diversiteit, de raadpleging van de specifieke aanwervingslijsten van Selor, de organisatie van sensibiliseringsacties diversiteit, de invoering van uurroosters voor het werk van personen met een handicap of nog de aanpassing van de werkposten. De inspanningen moeten echter worden voortgezet. Emilie De Smet: "Binnen het federaal openbaar ambt zijn mannen van het niveau D, die over geen enkele diploma beschikken, ouder dan 50 jaar oververtegenwoordigd bij de mensen met een handicap. Een bijzondere inzet voor de toekomst betreft de verbetering van de tewerkstelbaarheid van vrouwen met een handicap." (Belga)

Dit betekent een lichte, maar positieve evolutie ten opzichte van de vorige jaren. Een andere betekenisvolle doorbraak: 10 federale organisaties behalen of overschrijden het quotum van 3% tewerkstelling van personen met een handicap, of nog het dubbele ten opzichte van de toestand in 2012. Over alle sectoren heen, bedraagt de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap 1,57% in 2013: lichtjes hoger dan de graad die in 2012 (1,54%), 2011 (1,37%), 2010 (1,28%) en 2009 (0,9%). Het is 1,51% met de cijfers van de Federale politie (voor het eerst gemeten in 2013) inbegrepen. "Deze evolutie toont aan welke inspanningen de federale organisaties zich hebben getroost om de tewerkstelling van personen met een handicap te promoten en het quotum van 3% te bereiken dat vooropgesteld wordt door het koninklijk besluit van 5 maart 2007", verduidelijkt Emilie De Smet, voorzitster van de BCAPH. "En dit in de moeilijke context van de federale overheid inzake personeelsvermindering en beperkte financiële middelen". Enkele good practices zorgden ervoor dat deze cijfers gehaald konden worden: de aanwezigheid van een verantwoordelijke diversiteit, de raadpleging van de specifieke aanwervingslijsten van Selor, de organisatie van sensibiliseringsacties diversiteit, de invoering van uurroosters voor het werk van personen met een handicap of nog de aanpassing van de werkposten. De inspanningen moeten echter worden voortgezet. Emilie De Smet: "Binnen het federaal openbaar ambt zijn mannen van het niveau D, die over geen enkele diploma beschikken, ouder dan 50 jaar oververtegenwoordigd bij de mensen met een handicap. Een bijzondere inzet voor de toekomst betreft de verbetering van de tewerkstelbaarheid van vrouwen met een handicap." (Belga)