Wie mensen van minstens 54 jaar tewerkstelt, krijgt een korting op de sociale lasten. Voorwaarde is dat ze per kwartaal hoogstens 12.484,80 euro verdienen. Vanaf Nieuwjaar wordt dat bedrag opgetrokken naar 13.401,07 euro. Het bedrag van de korting verandert in functie van de leeftijd van de werknemer. Voor 54- tot 57-jarigen bedraagt ze 400 euro per kwartaal, voor 58- tot 61-jarigen is dat 1.000 euro per kwartaal, voor 62- tot 64-jarigen 1.500 euro per kwartaal en voor 65-plussers 800 euro per kwartaal. De leeftijd van de werknemers wordt genomen op de laatste dag van het kwartaal. De korting geldt voor werknemers die volledig aan de sociale zekerheid zijn onderworpen. Dus niet om de tewerkstelling van mensen waarvoor reeds andere voordelen gelden zoals voor werknemers uit beschutte of sociale werkplaatsen. De maatregel past in het plan van de overheid om mensen langer aan het werk te houden. (Belga)

Wie mensen van minstens 54 jaar tewerkstelt, krijgt een korting op de sociale lasten. Voorwaarde is dat ze per kwartaal hoogstens 12.484,80 euro verdienen. Vanaf Nieuwjaar wordt dat bedrag opgetrokken naar 13.401,07 euro. Het bedrag van de korting verandert in functie van de leeftijd van de werknemer. Voor 54- tot 57-jarigen bedraagt ze 400 euro per kwartaal, voor 58- tot 61-jarigen is dat 1.000 euro per kwartaal, voor 62- tot 64-jarigen 1.500 euro per kwartaal en voor 65-plussers 800 euro per kwartaal. De leeftijd van de werknemers wordt genomen op de laatste dag van het kwartaal. De korting geldt voor werknemers die volledig aan de sociale zekerheid zijn onderworpen. Dus niet om de tewerkstelling van mensen waarvoor reeds andere voordelen gelden zoals voor werknemers uit beschutte of sociale werkplaatsen. De maatregel past in het plan van de overheid om mensen langer aan het werk te houden. (Belga)