Tot 31 december 2011 kon men een groene lening afsluiten om enkele energiebesparende investeringen te doen. Het ging onder meer om de vervanging van oude stookketels, de plaatsing van een systeem van waterverwarming door zonne-energie, de plaatsing van zonnepanelen, de plaatsing van dubbele beglazing en de plaatsing van muur-, vloer- en dakisolatie. Om dit te stimuleren, gaf de overheid een duwtje in de rug. Ze nam zelf 1,5% van de intrestvoet ten laste en voor de intresten die de kredietnemer nog zelf diende te betalen, kreeg hij een belastingvermindering van 40%. Een van de voorwaarden was dat de werken dienden uitgevoerd te worden door een erkende aannemer. Dat was iemand die de nodige beroepskennis had en bovendien voldeed aan zijn fiscale en sociale verplichtingen. Die verplichting vervalt nu omdat ze in strijd was met de Europese regels. Wie de werken na 1 januari 2011 liet uitvoeren door een niet-erkende aannemer komt daardoor toch in aanmerking voor het fiscale voordeel. De intresten die u betaalt, kunnen nog gedurende de hele looptijd van de lening fiscaal worden ingebracht. Voor de intresten die sinds 2012 worden betaald, werd het fiscale voordeel niettemin verlaagd van 40% naar 30%.De belastingvermindering is niet van toepassing op de interesten die als werkelijke beroepskosten werden afgetrokken of waarvoor een interestaftrek van een klassieke hypotheeklening werd gevraagd. Men kan er dus geen dubbel gebruik van maken. (Belga)

Tot 31 december 2011 kon men een groene lening afsluiten om enkele energiebesparende investeringen te doen. Het ging onder meer om de vervanging van oude stookketels, de plaatsing van een systeem van waterverwarming door zonne-energie, de plaatsing van zonnepanelen, de plaatsing van dubbele beglazing en de plaatsing van muur-, vloer- en dakisolatie. Om dit te stimuleren, gaf de overheid een duwtje in de rug. Ze nam zelf 1,5% van de intrestvoet ten laste en voor de intresten die de kredietnemer nog zelf diende te betalen, kreeg hij een belastingvermindering van 40%. Een van de voorwaarden was dat de werken dienden uitgevoerd te worden door een erkende aannemer. Dat was iemand die de nodige beroepskennis had en bovendien voldeed aan zijn fiscale en sociale verplichtingen. Die verplichting vervalt nu omdat ze in strijd was met de Europese regels. Wie de werken na 1 januari 2011 liet uitvoeren door een niet-erkende aannemer komt daardoor toch in aanmerking voor het fiscale voordeel. De intresten die u betaalt, kunnen nog gedurende de hele looptijd van de lening fiscaal worden ingebracht. Voor de intresten die sinds 2012 worden betaald, werd het fiscale voordeel niettemin verlaagd van 40% naar 30%.De belastingvermindering is niet van toepassing op de interesten die als werkelijke beroepskosten werden afgetrokken of waarvoor een interestaftrek van een klassieke hypotheeklening werd gevraagd. Men kan er dus geen dubbel gebruik van maken. (Belga)