Dinsdag 30 juni 2009, dat is dit jaar de deadline voor het indienen van uw aangifte voor de personenbelasting, zowel voor wie dat online doet via Tax-on-web (www.tax-on-web.be) als voor wie de papieren versie indient. Enkel wanneer u een beroep doet op een boekhouder die uw aangifte indient via Tax-on-web, hebt u tijd tot 31 oktober 2009.

De klassieke papieren aangifte ziet er dit jaar weer anders uit. De codes voor het invullen van de inkomsten en uitgaven zijn immers niet meer vooraf ingevuld. 'Dat men nu zelf de codes van op het voorbereidingsformulier moet overschrijven op de eigenlijke aangifte, maakt het inderdaad wat complexer dit jaar. Dat verhoogt natuurlijk de kans op fouten', zegt belastingspecialist Jan De Meyer, coauteur van de Belasting- & Beleggingsgids van uitgeverij Pelckmans. De ingevulde aangifte hoort u op te sturen naar het scanningscentrum in Gent, maar u mag ze ook nog steeds in de bus van het plaatselijke belastingkantoor droppen.

'Tegenover die complexere papieren versie staat het gemakkelijkere Tax-on-web', zegt De Meyer. 'Op die online aangifte staat al heel wat vooraf ingevuld en het systeem signaleert ook fouten. Ik vermoed dat de overheid die online aangifte steeds meer wil stimuleren.' Niet alleen de codes zijn dan al ingevuld, maar eveneens een aantal bedragen waarover de fiscus reeds beschikt, zoals het loon, aftrekbare giften, en premies voor pensioensparen. Het volstaat om de vooraf ingevulde bedragen na te kijken, eventueel te verbeteren en aan te vullen met informatie waarover de fiscus nog niet beschikt zoals de kapitaalaflossingen en interesten van een hypothecaire lening.

De formule slaat volgens Reynders aan, maar daar plaatst Jan De Meyer toch wat kanttekeningen bij. 'Ik heb begrepen dat er vorig jaar 1,7 miljoen aangiftes ingevuld zijn via tax-on-web, maar dat zijn dan vooral aangiftes die via een accountant of verzekeraar zijn ingevuld. Of van mensen die een beroep hebben gedaan op de FOD Financiën, waar men het in het regiokantoor dan ook online heeft ingevuld. Eigenlijk zijn er maar zo'n 300.000 particulieren die het zelf via Tax-on-web ingevuld hebben. De voornaamste hinderpaal lijkt me dat je moet beschikken over een lezer voor je elektronische identiteitskaart. Anders moet je al codes aanvragen om in te loggen, wat het nog complexer maakt.'

Staatssecretaris Bernard Clerfayt (MR) maakt zich inmiddels sterk dat in het aanslagjaar 2010 bij de helft van de belastingplichtigen de papieren aangifte die in de bus valt ook al vooraf ingevuld zal zijn.

Thomas Verbeke

Dinsdag 30 juni 2009, dat is dit jaar de deadline voor het indienen van uw aangifte voor de personenbelasting, zowel voor wie dat online doet via Tax-on-web (www.tax-on-web.be) als voor wie de papieren versie indient. Enkel wanneer u een beroep doet op een boekhouder die uw aangifte indient via Tax-on-web, hebt u tijd tot 31 oktober 2009. De klassieke papieren aangifte ziet er dit jaar weer anders uit. De codes voor het invullen van de inkomsten en uitgaven zijn immers niet meer vooraf ingevuld. 'Dat men nu zelf de codes van op het voorbereidingsformulier moet overschrijven op de eigenlijke aangifte, maakt het inderdaad wat complexer dit jaar. Dat verhoogt natuurlijk de kans op fouten', zegt belastingspecialist Jan De Meyer, coauteur van de Belasting- & Beleggingsgids van uitgeverij Pelckmans. De ingevulde aangifte hoort u op te sturen naar het scanningscentrum in Gent, maar u mag ze ook nog steeds in de bus van het plaatselijke belastingkantoor droppen. 'Tegenover die complexere papieren versie staat het gemakkelijkere Tax-on-web', zegt De Meyer. 'Op die online aangifte staat al heel wat vooraf ingevuld en het systeem signaleert ook fouten. Ik vermoed dat de overheid die online aangifte steeds meer wil stimuleren.' Niet alleen de codes zijn dan al ingevuld, maar eveneens een aantal bedragen waarover de fiscus reeds beschikt, zoals het loon, aftrekbare giften, en premies voor pensioensparen. Het volstaat om de vooraf ingevulde bedragen na te kijken, eventueel te verbeteren en aan te vullen met informatie waarover de fiscus nog niet beschikt zoals de kapitaalaflossingen en interesten van een hypothecaire lening. De formule slaat volgens Reynders aan, maar daar plaatst Jan De Meyer toch wat kanttekeningen bij. 'Ik heb begrepen dat er vorig jaar 1,7 miljoen aangiftes ingevuld zijn via tax-on-web, maar dat zijn dan vooral aangiftes die via een accountant of verzekeraar zijn ingevuld. Of van mensen die een beroep hebben gedaan op de FOD Financiën, waar men het in het regiokantoor dan ook online heeft ingevuld. Eigenlijk zijn er maar zo'n 300.000 particulieren die het zelf via Tax-on-web ingevuld hebben. De voornaamste hinderpaal lijkt me dat je moet beschikken over een lezer voor je elektronische identiteitskaart. Anders moet je al codes aanvragen om in te loggen, wat het nog complexer maakt.' Staatssecretaris Bernard Clerfayt (MR) maakt zich inmiddels sterk dat in het aanslagjaar 2010 bij de helft van de belastingplichtigen de papieren aangifte die in de bus valt ook al vooraf ingevuld zal zijn. Thomas Verbeke