De Vlaamse overheid heeft in bepaalde gebieden een recht van voorkoop. Dit betekent dat ze bij verkoop van een terrein als eerste de kans krijgt om het onroerend goed zelf te kopen tegen de prijs die een andere kandidaat-koper ervoor wil betalen. Mogelijke redenen hiervoor zijn onder meer de ligging in een ruilverkavelingsgebied, de ligging in een natuurgebied - waarvoor de overheid haar voorkooprecht kan overdragen aan natuurverenigingen - of de ligging in een gebied waar Waterwegen en Zeekanaal belangen heeft. Voortaan moeten de begunstigden van het voorkooprecht binnen de afgebakende regio's zelf aanduiden welke percelen ze effectief zouden willen verwerven. Percelen waarvoor ze nu al weten dat ze het voorkooprecht toch niet zullen gebruiken, hoeven niet langer te worden opgenomen in het systeem. De notaris kan dan via een e-voorkooploket nagaan of er bij een verkoop voorkooprechten zijn op een bepaald terrein of gebouw. Is dat het geval, dan brengt hij de begunstigde ervan op de hoogte. Die krijgt dan zestig dagen om te beslissen of hij zijn voorkooprecht al dan niet uitoefent. Die periode gaat voortaan overigens in bij de aanmelding aan het e-loket. Let wel: deze procedure slaat alleen op de voorkooprechten van de overheid, niet op de voorkooprechten van bijvoorbeeld een landbouwer die een perceel akkerland of weide huurt of op voorkooprechten die contractueel zijn toegekend. (Belga)

De Vlaamse overheid heeft in bepaalde gebieden een recht van voorkoop. Dit betekent dat ze bij verkoop van een terrein als eerste de kans krijgt om het onroerend goed zelf te kopen tegen de prijs die een andere kandidaat-koper ervoor wil betalen. Mogelijke redenen hiervoor zijn onder meer de ligging in een ruilverkavelingsgebied, de ligging in een natuurgebied - waarvoor de overheid haar voorkooprecht kan overdragen aan natuurverenigingen - of de ligging in een gebied waar Waterwegen en Zeekanaal belangen heeft. Voortaan moeten de begunstigden van het voorkooprecht binnen de afgebakende regio's zelf aanduiden welke percelen ze effectief zouden willen verwerven. Percelen waarvoor ze nu al weten dat ze het voorkooprecht toch niet zullen gebruiken, hoeven niet langer te worden opgenomen in het systeem. De notaris kan dan via een e-voorkooploket nagaan of er bij een verkoop voorkooprechten zijn op een bepaald terrein of gebouw. Is dat het geval, dan brengt hij de begunstigde ervan op de hoogte. Die krijgt dan zestig dagen om te beslissen of hij zijn voorkooprecht al dan niet uitoefent. Die periode gaat voortaan overigens in bij de aanmelding aan het e-loket. Let wel: deze procedure slaat alleen op de voorkooprechten van de overheid, niet op de voorkooprechten van bijvoorbeeld een landbouwer die een perceel akkerland of weide huurt of op voorkooprechten die contractueel zijn toegekend. (Belga)