De laatste maanden waarschuwde de FOD Financiën meermaals voor valse e-mails en sms'en die fraudeurs versturen met de identiteit van de FOD Financiën. De fraudeurs sturen onder andere berichten over zogenaamde belastingaangiften of coronapremies en vragen om vertrouwelijke bankgegevens mee te delen.

Verdachte e-mails kunnen doorgestuurd worden naar verdacht@safeonweb.be. Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) controleert dan automatisch de links en bijlages in deze berichten. Sinds juni 2020 kan men, wanneer in die verdachte berichten de identiteit van de FOD Financiën wordt gebruikt, ook een online contactformulier van de FOD Financiën invullen. Die gaat na of het al dan niet over phishing gaat. Tegelijkertijd brengt de FOD Financiën het CCB op de hoogte zodat aanvallen geblokkeerd kunnen worden.

Steven Matheï: 'Ondanks de grotere media-aandacht voor het fenomeen blijven fraudeurs valse berichten versturen en slachtoffers maken, ook via valse identiteit van de FOD Financiën. Het contactformulier moet dus nog veel bekender worden. Elke burger zou direct moeten weten waar ze een vermoeden van phishing met de identiteit van de FOD Financiën kunnen melden. Op die manier kan het aantal succesvolle pogingen teruggedrongen worden.'

Meer informatie, alsook een link naar het contactformulier om verdachte berichten te melden, vindt u op de website van de FOD Financiën.

De laatste maanden waarschuwde de FOD Financiën meermaals voor valse e-mails en sms'en die fraudeurs versturen met de identiteit van de FOD Financiën. De fraudeurs sturen onder andere berichten over zogenaamde belastingaangiften of coronapremies en vragen om vertrouwelijke bankgegevens mee te delen.Verdachte e-mails kunnen doorgestuurd worden naar verdacht@safeonweb.be. Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) controleert dan automatisch de links en bijlages in deze berichten. Sinds juni 2020 kan men, wanneer in die verdachte berichten de identiteit van de FOD Financiën wordt gebruikt, ook een online contactformulier van de FOD Financiën invullen. Die gaat na of het al dan niet over phishing gaat. Tegelijkertijd brengt de FOD Financiën het CCB op de hoogte zodat aanvallen geblokkeerd kunnen worden.Steven Matheï: 'Ondanks de grotere media-aandacht voor het fenomeen blijven fraudeurs valse berichten versturen en slachtoffers maken, ook via valse identiteit van de FOD Financiën. Het contactformulier moet dus nog veel bekender worden. Elke burger zou direct moeten weten waar ze een vermoeden van phishing met de identiteit van de FOD Financiën kunnen melden. Op die manier kan het aantal succesvolle pogingen teruggedrongen worden.'Meer informatie, alsook een link naar het contactformulier om verdachte berichten te melden, vindt u op de website van de FOD Financiën.