Ten opzichte van december 2012 neemt het aantal Belgen dat kampt met betalingsachterstand, toe met 3.4 procent. Meer dan 6 miljoen Belgen hebben momenteel minstens één krediet lopen. Van hen heeft 5.5 procent te maken met achterstallige betalingen. Het totaal aantal kredietcontracten bleef in 2013 nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van 2012: van 11.437.787 contracten in 2012 tot 11.465.814 eind 2013, oftewel een stijging van nauwelijks 0.2 procent. Het globale plaatje mag dan een stabiele indruk geven, de hypothecaire woonkredieten tonen een ander verhaal. In de loop van het afgelopen jaar zijn de problemen met niet-afgeloste hypotheken sterk toegenomen, zodat op dit ogenblik voor ongeveer 1.2 miljard aan achterstal werd opgelopen in de woonkredieten, een stijging met ruim 21 procent ten opzichte van december 2012. Gemiddeld loopt de achterstal op tot 36.398 euro, een verhoging met 14 procent ten opzichte van vorig jaar. Bij de consumentenkredieten is de evolutie minder uitgesproken: het aantal achterstallige kredieten nam toe met 2.1 procent, maar de totale waarde ervan daalde met 2 procent. Het totaal aantal collectieve schuldenregelingen bedroeg 107.000, waarvan 17.678 nieuwe aanvragen in 2013, een stijging ten opzichte van 2012 met 9.8 procent. (Belga)

Ten opzichte van december 2012 neemt het aantal Belgen dat kampt met betalingsachterstand, toe met 3.4 procent. Meer dan 6 miljoen Belgen hebben momenteel minstens één krediet lopen. Van hen heeft 5.5 procent te maken met achterstallige betalingen. Het totaal aantal kredietcontracten bleef in 2013 nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van 2012: van 11.437.787 contracten in 2012 tot 11.465.814 eind 2013, oftewel een stijging van nauwelijks 0.2 procent. Het globale plaatje mag dan een stabiele indruk geven, de hypothecaire woonkredieten tonen een ander verhaal. In de loop van het afgelopen jaar zijn de problemen met niet-afgeloste hypotheken sterk toegenomen, zodat op dit ogenblik voor ongeveer 1.2 miljard aan achterstal werd opgelopen in de woonkredieten, een stijging met ruim 21 procent ten opzichte van december 2012. Gemiddeld loopt de achterstal op tot 36.398 euro, een verhoging met 14 procent ten opzichte van vorig jaar. Bij de consumentenkredieten is de evolutie minder uitgesproken: het aantal achterstallige kredieten nam toe met 2.1 procent, maar de totale waarde ervan daalde met 2 procent. Het totaal aantal collectieve schuldenregelingen bedroeg 107.000, waarvan 17.678 nieuwe aanvragen in 2013, een stijging ten opzichte van 2012 met 9.8 procent. (Belga)