Eind februari 2013 zaten 102.108 Belgen in een collectieve schuldenregeling. Dat waren er 6,3% meer dan een jaar eerder. In de eerste twee maanden van het jaar werden 2719 dossiers nieuw toegevoegd. Met uitzondering van handelaars - voor hen is er de faillissementswetgeving - kan iedereen een collectieve schuldenregeling aanvragen bij de arbeidsrechtbank. Voorwaarde is dat men in een duurzame schuldencrisis zit, waar men niet uitraakt. Tijdelijke geldproblemen volstaan dus niet. Bovendien mag men zichzelf niet bewust onvermogend hebben gemaakt. Na de aanvaarding van het dossier door de rechtbank zijn er twee mogelijkheden. Ofwel bereikt de schuldenaar samen met zijn schuldeisers een vrijwillig akkoord om de (resterende) schuld over zeven jaar af te lossen en wordt die regeling door een rechter bekrachtigd, ofwel legt de rechter zelf een regeling voor de komende vijf jaar op. De rechter kan een deel van de schulden kwijtschelden. Ook een volledige kwijtschelding is mogelijk. Over hoeveel keer dit gebeurt, worden evenwel geen statistieken bijgehouden. Tijdens de looptijd van een collectieve schuldenregeling moet de schuldenaar steeds kunnen leven van een minimumloon plus kindergelden. (Belga)

Eind februari 2013 zaten 102.108 Belgen in een collectieve schuldenregeling. Dat waren er 6,3% meer dan een jaar eerder. In de eerste twee maanden van het jaar werden 2719 dossiers nieuw toegevoegd. Met uitzondering van handelaars - voor hen is er de faillissementswetgeving - kan iedereen een collectieve schuldenregeling aanvragen bij de arbeidsrechtbank. Voorwaarde is dat men in een duurzame schuldencrisis zit, waar men niet uitraakt. Tijdelijke geldproblemen volstaan dus niet. Bovendien mag men zichzelf niet bewust onvermogend hebben gemaakt. Na de aanvaarding van het dossier door de rechtbank zijn er twee mogelijkheden. Ofwel bereikt de schuldenaar samen met zijn schuldeisers een vrijwillig akkoord om de (resterende) schuld over zeven jaar af te lossen en wordt die regeling door een rechter bekrachtigd, ofwel legt de rechter zelf een regeling voor de komende vijf jaar op. De rechter kan een deel van de schulden kwijtschelden. Ook een volledige kwijtschelding is mogelijk. Over hoeveel keer dit gebeurt, worden evenwel geen statistieken bijgehouden. Tijdens de looptijd van een collectieve schuldenregeling moet de schuldenaar steeds kunnen leven van een minimumloon plus kindergelden. (Belga)