De Algemene Raad van het Riziv zette in oktober al het licht op groen voor de begroting van de gezondheidszorg voor 2022. Eén van de maatregelen die toen werd beslist was om de maximumfactuur voor ieder gezin met een netto belastbaar gezinsinkomen tot 11.120 euro te verlagen van 450 naar 250 euro. Dat moet de kosten voor geneeskundige zorg voor de gezinnen met de laagste inkomens binnen de perken houden. Het gaat over medische kosten in de brede zin: de huisarts, een ziekenhuisopname, kosten voor geneesmiddelen, maar ook zorg bij een kinesist bijvoorbeeld.

Concreet betekent dat dat als die laagste inkomens die 250 euro per jaar overschrijden, ze ook het remgeld - hun eigen aandeel dus - terugbetaald krijgen. 'Zeker voor mensen die vaak zorg nodig hebben, scheelt dat een slok op de borrel', zegt minister Vandenbroucke. 'Kosten voor zorg mogen nooit te zwaar doorwegen op het gezinsbudget. Met de verlaging van het plafond voor de maximumfactuur zorgen we ervoor dat mensen niet in financiële problemen komen omdat ze zorg nodig hebben.'

Een studie van het Kenniscentrum (KCE) raamt dat 96.003 gezinnen in aanmerking komen voor een hogere terugbetaling. Het totale uitgave wordt geraamd op 13,3 miljoen euro, met een gemiddeld bedrag van 138 euro per gezin.

De Algemene Raad van het Riziv zette in oktober al het licht op groen voor de begroting van de gezondheidszorg voor 2022. Eén van de maatregelen die toen werd beslist was om de maximumfactuur voor ieder gezin met een netto belastbaar gezinsinkomen tot 11.120 euro te verlagen van 450 naar 250 euro. Dat moet de kosten voor geneeskundige zorg voor de gezinnen met de laagste inkomens binnen de perken houden. Het gaat over medische kosten in de brede zin: de huisarts, een ziekenhuisopname, kosten voor geneesmiddelen, maar ook zorg bij een kinesist bijvoorbeeld.Concreet betekent dat dat als die laagste inkomens die 250 euro per jaar overschrijden, ze ook het remgeld - hun eigen aandeel dus - terugbetaald krijgen. 'Zeker voor mensen die vaak zorg nodig hebben, scheelt dat een slok op de borrel', zegt minister Vandenbroucke. 'Kosten voor zorg mogen nooit te zwaar doorwegen op het gezinsbudget. Met de verlaging van het plafond voor de maximumfactuur zorgen we ervoor dat mensen niet in financiële problemen komen omdat ze zorg nodig hebben.'Een studie van het Kenniscentrum (KCE) raamt dat 96.003 gezinnen in aanmerking komen voor een hogere terugbetaling. Het totale uitgave wordt geraamd op 13,3 miljoen euro, met een gemiddeld bedrag van 138 euro per gezin.