Het kleuter- en lager onderwijs zelf is gratis. Dit houdt in dat de school geen geld mag vragen voor zaken die nodig zijn om de einddoelen of ontwikkelingsdoelen - vaardigheden die het kind moet bezitten op het einde van het jaar - te bereiken. Dit betekent dat de school een aantal zaken gratis ter beschikking moet stellen. Het gaat onder meer om boeken, schriften, balpennen, een lat,... Dat geldt ook voor materiaal dat het kind nodig heeft om zijn huiswerk te maken. De hele lijst van zaken waarin de school moet voorzien, is vastgelegd door het Vlaams Parlement. Een boekentas is daar niet bij. Die komt op rekening van de ouders. Daarnaast mag de school nog een aantal activiteiten organiseren, waarvoor ze wel geld mag vragen. Dat slaat onder meer op uitstapjes en schoolreizen. Maar hiervoor geldt wel een maximumfactuur. De bedragen liggen voor het nieuwe schooljaar even hoog als vorig jaar. Bij kleuters van 2 en 3 jaar is dat 25 euro, bij kleuters van 4 jaar 35 euro, bij kleuters van 5 jaar 40 euro. In het lager onderwijs loopt de maximumfactuur op tot 70 euro. (Belga)

Het kleuter- en lager onderwijs zelf is gratis. Dit houdt in dat de school geen geld mag vragen voor zaken die nodig zijn om de einddoelen of ontwikkelingsdoelen - vaardigheden die het kind moet bezitten op het einde van het jaar - te bereiken. Dit betekent dat de school een aantal zaken gratis ter beschikking moet stellen. Het gaat onder meer om boeken, schriften, balpennen, een lat,... Dat geldt ook voor materiaal dat het kind nodig heeft om zijn huiswerk te maken. De hele lijst van zaken waarin de school moet voorzien, is vastgelegd door het Vlaams Parlement. Een boekentas is daar niet bij. Die komt op rekening van de ouders. Daarnaast mag de school nog een aantal activiteiten organiseren, waarvoor ze wel geld mag vragen. Dat slaat onder meer op uitstapjes en schoolreizen. Maar hiervoor geldt wel een maximumfactuur. De bedragen liggen voor het nieuwe schooljaar even hoog als vorig jaar. Bij kleuters van 2 en 3 jaar is dat 25 euro, bij kleuters van 4 jaar 35 euro, bij kleuters van 5 jaar 40 euro. In het lager onderwijs loopt de maximumfactuur op tot 70 euro. (Belga)