Veel personen met een handicap leven vaak heel zelfstandig. Dat komt niet zelden omdat ze voor een aantal zaken kunnen terugvallen op een mantelzorger, die hen bijstaat in de dingen die ze niet autonoom kunnen. Soms wil die mantelzorger er echter ook eventjes tussenuit. Om dat mogelijk te maken, heeft de Vlaamse overheid de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp ingevoerd. Dit is hulp die je kan verkrijgen zonder voorafgaande controle van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Om van de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp gebruik te maken, moet er een vermoeden van handicap zijn voor de verzorgde. Een formele erkenning door het VAPH is niet nodig. Hij of zij moet wel jonger zijn dan 65, nog geen ondersteuning krijgen van een VAPH-dienst en nog geen persoonlijk assisstentiebudget ontvangen. De betrokkene kan maximaal 12 nachten per jaar in een voorziening verblijven. Daarnaast mag hij per jaar 48 halve of 24 volle dagen naar de dagopvang gaan. De lijst met opvangmogelijkheden is te vinden op de website van het VAPH (www.vaph.be). (Belga)

Veel personen met een handicap leven vaak heel zelfstandig. Dat komt niet zelden omdat ze voor een aantal zaken kunnen terugvallen op een mantelzorger, die hen bijstaat in de dingen die ze niet autonoom kunnen. Soms wil die mantelzorger er echter ook eventjes tussenuit. Om dat mogelijk te maken, heeft de Vlaamse overheid de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp ingevoerd. Dit is hulp die je kan verkrijgen zonder voorafgaande controle van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Om van de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp gebruik te maken, moet er een vermoeden van handicap zijn voor de verzorgde. Een formele erkenning door het VAPH is niet nodig. Hij of zij moet wel jonger zijn dan 65, nog geen ondersteuning krijgen van een VAPH-dienst en nog geen persoonlijk assisstentiebudget ontvangen. De betrokkene kan maximaal 12 nachten per jaar in een voorziening verblijven. Daarnaast mag hij per jaar 48 halve of 24 volle dagen naar de dagopvang gaan. De lijst met opvangmogelijkheden is te vinden op de website van het VAPH (www.vaph.be). (Belga)