Een rondvraag bij 750 Belgische werkgevers leert dat 6% van de bevraagden mensen zou aannemen in het komende kwartaal. Slechts 2% zou mensen ontslaan, de overige 91% geeft aan het werknemersaantal status-quo te houden. De tewerkstellingsprognoses zijn daarmee positiever dan die van het laatste en tweede kwartaal van 2013. Opvallend zijn de regionale verschillen. De Waalse werkgevers zijn voorzichtig positief over de tewerkstellingsvooruitzichten, net als hun collega's in Brussel. De Vlaamse werkgevers gaan dan weer uit van een stagnatie. Op sectorniveau valt op dat slechts vier op de tien sectoren positieve tewerkstellingsvooruitzichten laten zien, met als opvallendste positieve uitschieter de bouwsector. Ondanks eerdere berichten over de magere conjunctuur in de bouw, denkt een op de tien bouwondernemingen aan aanwervingen in het komende kwartaal. De gunstige impact van bouwbeurs Batibouw op de orders, zal daaraan niet vreemd zijn. De nettotewerkstellingsprognose is daarnaast ook positief voor de openbare dienstverlening (onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke diensten), de groot - en kleinhandel en de maakindustrie. Nulgroei is er voor de energiesector, financiële instellingen (inbegrepen vastgoed en verzekeringen ) en trasnport, logistiek en communicatie. Landbouw en visserij en horeca houden dan weer rekening met een daling van het aantal jobs. Deze Belgische conclusies sporen volgens ManpowerGroup met de globale trends die de internationale rondvraag opleverde. (Belga)

Een rondvraag bij 750 Belgische werkgevers leert dat 6% van de bevraagden mensen zou aannemen in het komende kwartaal. Slechts 2% zou mensen ontslaan, de overige 91% geeft aan het werknemersaantal status-quo te houden. De tewerkstellingsprognoses zijn daarmee positiever dan die van het laatste en tweede kwartaal van 2013. Opvallend zijn de regionale verschillen. De Waalse werkgevers zijn voorzichtig positief over de tewerkstellingsvooruitzichten, net als hun collega's in Brussel. De Vlaamse werkgevers gaan dan weer uit van een stagnatie. Op sectorniveau valt op dat slechts vier op de tien sectoren positieve tewerkstellingsvooruitzichten laten zien, met als opvallendste positieve uitschieter de bouwsector. Ondanks eerdere berichten over de magere conjunctuur in de bouw, denkt een op de tien bouwondernemingen aan aanwervingen in het komende kwartaal. De gunstige impact van bouwbeurs Batibouw op de orders, zal daaraan niet vreemd zijn. De nettotewerkstellingsprognose is daarnaast ook positief voor de openbare dienstverlening (onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke diensten), de groot - en kleinhandel en de maakindustrie. Nulgroei is er voor de energiesector, financiële instellingen (inbegrepen vastgoed en verzekeringen ) en trasnport, logistiek en communicatie. Landbouw en visserij en horeca houden dan weer rekening met een daling van het aantal jobs. Deze Belgische conclusies sporen volgens ManpowerGroup met de globale trends die de internationale rondvraag opleverde. (Belga)