Volgens de peiling van MoneYou, een merk van ABN Amro, heeft 38 procent van de Nederlanders naast de hypotheek nog een andere lening lopen. Al is er wel een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Zowat de helft van de mannen heeft nog een andere schuld, bij de vrouwen is dit maar bij een kwart zo. De onderzoeksresultaten leren tevens dat mannen het liefste lenen van een bank, terwijl vrouwen steun zoeken bij familie. Lenen bij vrienden of bij de werkgever is minder in zwang. Lenen bij een particulier is trouwens perfect legaal. Daar rente voor betalen eveneens. De enige voorwaarde in België is dat op de uitbetaling van de rente 25% roerende voorheffing ingehouden moet worden. Dit ingehouden bedrag moet vervolgens worden doorgestort aan de fiscus en worden gemeld via het aangifteformulier 273. Krijgt de kredietnemer de lening om beroepsactiviteiten te financieren, dan mag hij de betaalde intresten zelfs aftrekken. Voorwaarde is wel dat de rentevoet niet hoger ligt dan wat hij op 'de markt' zou betaald hebben. (Belga)

Volgens de peiling van MoneYou, een merk van ABN Amro, heeft 38 procent van de Nederlanders naast de hypotheek nog een andere lening lopen. Al is er wel een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Zowat de helft van de mannen heeft nog een andere schuld, bij de vrouwen is dit maar bij een kwart zo. De onderzoeksresultaten leren tevens dat mannen het liefste lenen van een bank, terwijl vrouwen steun zoeken bij familie. Lenen bij vrienden of bij de werkgever is minder in zwang. Lenen bij een particulier is trouwens perfect legaal. Daar rente voor betalen eveneens. De enige voorwaarde in België is dat op de uitbetaling van de rente 25% roerende voorheffing ingehouden moet worden. Dit ingehouden bedrag moet vervolgens worden doorgestort aan de fiscus en worden gemeld via het aangifteformulier 273. Krijgt de kredietnemer de lening om beroepsactiviteiten te financieren, dan mag hij de betaalde intresten zelfs aftrekken. Voorwaarde is wel dat de rentevoet niet hoger ligt dan wat hij op 'de markt' zou betaald hebben. (Belga)