Recentelijk maakte het ABVV zich nog grote zorgen. Volgens de vakbond riskeren duizenden schoolverlaters die nog geen werk hebben vanaf 1 januari 2015 hun inschakelingsuitkering te verliezen. Daardoor worden ze recht in de armen van het OCMW gestuurd, luidde de kritiek. Als daarbij het patroon van de globale groep van de werklozen wordt gevolgd, valt de schade echter nog mee. Volgens de POD Maatschapelijke Integratie klopt slechts één werkloze op de vijf die zijn uitkering verliest aan bij het OCMW. De meesten vallen terug op hun financiële reserves, regulariseren hun dossier of vinden alsnog vrij snel werk. Van de 141.026 gesanctioneerden uit de studie van de POD hadden er tijdens het eerste jaar na de sanctie 25.972 ten minste voor één kwartaal een beroep gedaan op OCMW-steun. Dat is 18,4 procent. "We merken op dat bijna de helft van de gesanctioneerde personen niet langer dan een kwartaal bij het OCMW blijft nadat ze de sanctie van de RVA kregen. 70,1 procent onder hen blijft er maximaal twee kwartalen. En personen die drie kwartalen of langer OCMW-steun krijgen, zijn eerder zeldzaam", aldus de POD. Van de gesanctioneerde werklozen die de stap naar het OCMW zetten, doen zeven op de tien dat trouwens binnen het eerste kwartaal na het krijgen van de sanctie. (Belga)

Recentelijk maakte het ABVV zich nog grote zorgen. Volgens de vakbond riskeren duizenden schoolverlaters die nog geen werk hebben vanaf 1 januari 2015 hun inschakelingsuitkering te verliezen. Daardoor worden ze recht in de armen van het OCMW gestuurd, luidde de kritiek. Als daarbij het patroon van de globale groep van de werklozen wordt gevolgd, valt de schade echter nog mee. Volgens de POD Maatschapelijke Integratie klopt slechts één werkloze op de vijf die zijn uitkering verliest aan bij het OCMW. De meesten vallen terug op hun financiële reserves, regulariseren hun dossier of vinden alsnog vrij snel werk. Van de 141.026 gesanctioneerden uit de studie van de POD hadden er tijdens het eerste jaar na de sanctie 25.972 ten minste voor één kwartaal een beroep gedaan op OCMW-steun. Dat is 18,4 procent. "We merken op dat bijna de helft van de gesanctioneerde personen niet langer dan een kwartaal bij het OCMW blijft nadat ze de sanctie van de RVA kregen. 70,1 procent onder hen blijft er maximaal twee kwartalen. En personen die drie kwartalen of langer OCMW-steun krijgen, zijn eerder zeldzaam", aldus de POD. Van de gesanctioneerde werklozen die de stap naar het OCMW zetten, doen zeven op de tien dat trouwens binnen het eerste kwartaal na het krijgen van de sanctie. (Belga)