Grootouders kunnen hun nalatenschap geheel of
gedeeltelijk doen toevallen aan hun kleinkinderen, op
voorwaarde dat hun kinderen daarmee instemmen. De
kinderen hebben immers recht op een reservatair erfdeel.
Dat recht beschermt de rechtstreekse erfgenamen:
de huwelijkspartner, de kinderen en de ouders. Zij kunnen
altijd aanspraak maken op een bepaald deel van de
nalatenschap.
Uw kinderen kunnen hun reservataire erfdeel verwerpen
en de erfenis een generatiesprong laten maken. Dat
is de zogenoemde generationskippingtechniek. Zoals
de naam het al zegt, wordt dan een generatie overgeslagen
en erven de kleinkinderen rechtstreeks van hun
grootouders.
Die successietechniek heeft verscheidene voordelen.
Uw erfgenamen moeten dan bijvoorbeeld maar één keer
successierechten betalen. Zonder generation skipping
moeten uw kinderen een eerste keer successierechten
betalen op uw nalatenschap. Nadat hun ouders zijn
overleden, dragen uw kleinkinderen later op dezelfde
erfenis nog eens belastingen af. Als u meer kleinkinderen
dan kinderen hebt, vallen de successierechten ook
goedkoper uit. Dat komt doordat die belasting wordt
berekend volgens een opklimmend tarief.
Als u wilt dat uw kleinkinderen rechtstreeks van u
erven, moet u dat vastleggen in uw testament. U kunt
daarvoor ook een beroep doen op uw notaris.

Grootouders kunnen hun nalatenschap geheel of gedeeltelijk doen toevallen aan hun kleinkinderen, op voorwaarde dat hun kinderen daarmee instemmen. De kinderen hebben immers recht op een reservatair erfdeel. Dat recht beschermt de rechtstreekse erfgenamen: de huwelijkspartner, de kinderen en de ouders. Zij kunnen altijd aanspraak maken op een bepaald deel van de nalatenschap. Uw kinderen kunnen hun reservataire erfdeel verwerpen en de erfenis een generatiesprong laten maken. Dat is de zogenoemde generationskippingtechniek. Zoals de naam het al zegt, wordt dan een generatie overgeslagen en erven de kleinkinderen rechtstreeks van hun grootouders. Die successietechniek heeft verscheidene voordelen. Uw erfgenamen moeten dan bijvoorbeeld maar één keer successierechten betalen. Zonder generation skipping moeten uw kinderen een eerste keer successierechten betalen op uw nalatenschap. Nadat hun ouders zijn overleden, dragen uw kleinkinderen later op dezelfde erfenis nog eens belastingen af. Als u meer kleinkinderen dan kinderen hebt, vallen de successierechten ook goedkoper uit. Dat komt doordat die belasting wordt berekend volgens een opklimmend tarief. Als u wilt dat uw kleinkinderen rechtstreeks van u erven, moet u dat vastleggen in uw testament. U kunt daarvoor ook een beroep doen op uw notaris.