Tot nog toe werden kosten voor opleiding bij kmo's en vrije beroepers gesubsidieerd voor 50%, met een maximum van 2500 euro per jaar. Daarbij werd ook de kostprijs van de lunch voor de cursisten meegenomen tot 25 euro per persoon en per begonnen opleidingsdag. Hieraan komt met Nieuwjaar een einde. Voortaan wordt geen Vlaamse tussenkomst meer gegeven voor catering, cursusmateriaal en e-learning. En voor de opleiding zelf wordt een plafond ingevoerd van 90 euro per uur, waarvan de helft of 45 euro per uur met subsidies kan worden betaald. Het totaal van 2500 euro per jaar blijft eveneens behouden. De tussenkomst voor opleidingen maakt deel uit van de kmo-portefeuille. Die biedt aan kmo's (volgens de Europese definitie) de kans om in totaal tot 15.000 euro per jaar aan subsidies te krijgen voor het geheel van opleiding, advies, strategisch advies, advies over internationaal ondernemen en technologieverkenning. (ANA)

Tot nog toe werden kosten voor opleiding bij kmo's en vrije beroepers gesubsidieerd voor 50%, met een maximum van 2500 euro per jaar. Daarbij werd ook de kostprijs van de lunch voor de cursisten meegenomen tot 25 euro per persoon en per begonnen opleidingsdag. Hieraan komt met Nieuwjaar een einde. Voortaan wordt geen Vlaamse tussenkomst meer gegeven voor catering, cursusmateriaal en e-learning. En voor de opleiding zelf wordt een plafond ingevoerd van 90 euro per uur, waarvan de helft of 45 euro per uur met subsidies kan worden betaald. Het totaal van 2500 euro per jaar blijft eveneens behouden. De tussenkomst voor opleidingen maakt deel uit van de kmo-portefeuille. Die biedt aan kmo's (volgens de Europese definitie) de kans om in totaal tot 15.000 euro per jaar aan subsidies te krijgen voor het geheel van opleiding, advies, strategisch advies, advies over internationaal ondernemen en technologieverkenning. (ANA)