Bij ambtenaren en onderwijzend personeel spreekt men van loopbaanonderbreking, bij werknemers uit de privésector van tijdskrediet. In die periode kunnen de werknemers en de ambtenaren ofwel wat minder gaan werken ofwel even volledig uit het arbeidscircuit stappen. Financieel krijgen ze daarvoor dan een compensatie van de RVA. Werknemers uit de privésector kunnen een volledig tijdskrediet nemen voor een maximumperiode van 12 maanden, een halftijds voor 24 maanden en 1/5-de tijdskrediet voor 60 maanden. Bij het volledig tijdskrediet kent de RVA hen een maandelijkse vergoeding toe van 481,02 euro bruto indien ze nog geen vijf jaar voor dezelfde werkgever aan de slag zijn en van 641,37 euro indien dit langer is. Wie voldoende lang in een bedrijf werkt met minstens tien werknemers heeft sowieso recht op tijdskrediet, in kleinere ondernemingen is het een gunst. In de openbare sector kan de loopbaanonderbreking zonder motief nu nog gedurende zestig maanden worden genomen. De RVA kent hierbij het eerste jaar een vergoeding toe van 402,59 euro per maand. Wie minstens twee kinderen heeft ziet dit bedrag verhoogd worden tot 440,90 euro. En met drie kinderen tot 479,23 euro. Na het eerste jaar daalt dit bedrag met 5%. Voor deeltijdse loopbaanonderbrekingen wordt het bedrag proportioneel herleid. De vakbonden van het overheidspersoneel raden hun leden nu aan om nog snel een dossier in te dienen, vooraleer het recht op loopbaanonderbreking zonder motief wordt beperkt tot één jaar. Voor de zorg voor een gehandicapt kind, voor een kind van minder dan acht jaar, voor een zwaar ziek familielid of voor wie een opleiding wil volgen, zou de beperking niet gelden. Dit zijn immers gemotiveerde loopbaanonderbrekingen. (Belga)

Bij ambtenaren en onderwijzend personeel spreekt men van loopbaanonderbreking, bij werknemers uit de privésector van tijdskrediet. In die periode kunnen de werknemers en de ambtenaren ofwel wat minder gaan werken ofwel even volledig uit het arbeidscircuit stappen. Financieel krijgen ze daarvoor dan een compensatie van de RVA. Werknemers uit de privésector kunnen een volledig tijdskrediet nemen voor een maximumperiode van 12 maanden, een halftijds voor 24 maanden en 1/5-de tijdskrediet voor 60 maanden. Bij het volledig tijdskrediet kent de RVA hen een maandelijkse vergoeding toe van 481,02 euro bruto indien ze nog geen vijf jaar voor dezelfde werkgever aan de slag zijn en van 641,37 euro indien dit langer is. Wie voldoende lang in een bedrijf werkt met minstens tien werknemers heeft sowieso recht op tijdskrediet, in kleinere ondernemingen is het een gunst. In de openbare sector kan de loopbaanonderbreking zonder motief nu nog gedurende zestig maanden worden genomen. De RVA kent hierbij het eerste jaar een vergoeding toe van 402,59 euro per maand. Wie minstens twee kinderen heeft ziet dit bedrag verhoogd worden tot 440,90 euro. En met drie kinderen tot 479,23 euro. Na het eerste jaar daalt dit bedrag met 5%. Voor deeltijdse loopbaanonderbrekingen wordt het bedrag proportioneel herleid. De vakbonden van het overheidspersoneel raden hun leden nu aan om nog snel een dossier in te dienen, vooraleer het recht op loopbaanonderbreking zonder motief wordt beperkt tot één jaar. Voor de zorg voor een gehandicapt kind, voor een kind van minder dan acht jaar, voor een zwaar ziek familielid of voor wie een opleiding wil volgen, zou de beperking niet gelden. Dit zijn immers gemotiveerde loopbaanonderbrekingen. (Belga)