Als het brutojaarloon minder is dan 32.886 euro mag in het arbeidscontract geen concurrentiebeding worden opgenomen. Dit beding verbiedt de werknemer om na zijn ontslag direct aan de slag te gaan bij een concurrent of zich als zelfstandige in dezelfde functie te vestigen en zo klanten weg te kapen. Ligt het brutojaarloon tussen 32.886 euro en 65.771 euro, dan mag het beding enkel toegepast worden op de functies die in een sector-cao zijn opgenomen. Voor de handelsvertegenwoordigers mag er geen concurrentiebeding worden ingeschreven als het jaarloon onder 32.886 euro ligt. Ook een scholingsbeding mag niet worden ingeschreven in het contract van werknemers die minder dan 32.886 euro verdienen. Een dergelijke clausule verplicht de werknemer een deel van de opleidingskosten terug betalen indien hij voortijdig het bedrijf verlaat. Ten slotte mag een werkgever van sommige werknemers een borgstelling vragen. Ze mag hoogstens een maand loon beslaan als het jaarloon niet hoger is dan 39.422 euro. Voor hogere lonen geldt een maximum van drie maanden. (Belga)

Als het brutojaarloon minder is dan 32.886 euro mag in het arbeidscontract geen concurrentiebeding worden opgenomen. Dit beding verbiedt de werknemer om na zijn ontslag direct aan de slag te gaan bij een concurrent of zich als zelfstandige in dezelfde functie te vestigen en zo klanten weg te kapen. Ligt het brutojaarloon tussen 32.886 euro en 65.771 euro, dan mag het beding enkel toegepast worden op de functies die in een sector-cao zijn opgenomen. Voor de handelsvertegenwoordigers mag er geen concurrentiebeding worden ingeschreven als het jaarloon onder 32.886 euro ligt. Ook een scholingsbeding mag niet worden ingeschreven in het contract van werknemers die minder dan 32.886 euro verdienen. Een dergelijke clausule verplicht de werknemer een deel van de opleidingskosten terug betalen indien hij voortijdig het bedrijf verlaat. Ten slotte mag een werkgever van sommige werknemers een borgstelling vragen. Ze mag hoogstens een maand loon beslaan als het jaarloon niet hoger is dan 39.422 euro. Voor hogere lonen geldt een maximum van drie maanden. (Belga)