De loonbonus werd ingevoerd in 2006. Hij was bedoeld om de werknemers te belonen voor het resultaat dat ze hadden bereikt met hun onderneming of hun afdeling: een bepaalde omzet gehaald, een bepaald project binnen de tijd gerealiseerd, het aantal arbeidsongevallen fors omlaag gebracht,... Aanvankelijk werd de bonus ook netto uitbetaald. Er dienden helemaal geen bijdragen voor de sociale zekerheid of belastingen te worden ingehouden indien het toegekende bedrag onder een bepaald plafond bleef. Maar dat veranderde op 1 januari 2013. Voortaan moet een solidariteitsbijdrage van 13,07 procent worden afgehouden. In ruil daarvoor werd het maximumbedrag van de loonbonus opgetrokken van 2.488 euro tot 3.100 euro. Maar die verhoging was tot nog toe alleen voor de vrijstelling van sociale bijdragen, niet voor de vrijstelling van belastingen. Voor dit laatste bleef de oude grens overeind. Dit zorgde ervoor dat je in sommige gevallen buiten de 13,07 procent geen extra sociale bijdragen zou moeten betalen, maar wel belastingen. De regering heeft dit nu toch bijgestuurd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. De fiscale grens werd opgetrokken tot 2.695 euro. Dit komt overeen met 86,93 procent van 3.100 euro. Of: de sociale maximumgrens na vermindering met een solidariteitsbijdrage van 13,07 procent. (Belga)

De loonbonus werd ingevoerd in 2006. Hij was bedoeld om de werknemers te belonen voor het resultaat dat ze hadden bereikt met hun onderneming of hun afdeling: een bepaalde omzet gehaald, een bepaald project binnen de tijd gerealiseerd, het aantal arbeidsongevallen fors omlaag gebracht,... Aanvankelijk werd de bonus ook netto uitbetaald. Er dienden helemaal geen bijdragen voor de sociale zekerheid of belastingen te worden ingehouden indien het toegekende bedrag onder een bepaald plafond bleef. Maar dat veranderde op 1 januari 2013. Voortaan moet een solidariteitsbijdrage van 13,07 procent worden afgehouden. In ruil daarvoor werd het maximumbedrag van de loonbonus opgetrokken van 2.488 euro tot 3.100 euro. Maar die verhoging was tot nog toe alleen voor de vrijstelling van sociale bijdragen, niet voor de vrijstelling van belastingen. Voor dit laatste bleef de oude grens overeind. Dit zorgde ervoor dat je in sommige gevallen buiten de 13,07 procent geen extra sociale bijdragen zou moeten betalen, maar wel belastingen. De regering heeft dit nu toch bijgestuurd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. De fiscale grens werd opgetrokken tot 2.695 euro. Dit komt overeen met 86,93 procent van 3.100 euro. Of: de sociale maximumgrens na vermindering met een solidariteitsbijdrage van 13,07 procent. (Belga)