Dienstboden en huispersoneel genieten momenteel nog van een uitzonderingsstatuut. Zo moet een dienstbode niet worden aangemeld bij de RSZ als hij niet meer dan vier uur per dag bij dezelfde werkgever aan de slag is en hij in totaal niet meer dan 24 uur per week bij verschillende werkgevers actief is. Voor andere dienstboden waren dan weer alleen RSZ-bijdragen verschuldigd voor ziekte en invaliditeit, pensioen, jaarlijkse vakantie en werkloosheid. En voor klusjes- en tuinmannen is geen aangifte bij de RSZ verplicht voor elke week waarin de tewerkstelling beperkt blijft tot hoogstens acht uur per week. Dit verandert. De vrijstelling van RSZ-bijdragen is vanaf 1 oktober 2014 alleen nog mogelijk voor 'occasionele activiteiten ten behoeve van de huishouding van de werkgever of zijn gezin, die niet van manuele aard zijn en die niet beroepsmatig worden geregeld en uitgevoerd in die huishouding.' Met andere woorden: zaken als babysitten of gezelschap houden, kan nog zonder RSZ-bijdragen te betalen op het loon. Zaken van manuele aard zoals tuinman, klusjesman of keukenhulp genieten echter niet langer van de gehele of gedeeltelijke vrijstelling. Via de aanpassing wil de wetgever de sociale bescherming van dienstboden en ander huispersoneel op gelijke voet brengen met die van andere werknemers. Overgangsmaatregelen zijn er niet. (Belga)

Dienstboden en huispersoneel genieten momenteel nog van een uitzonderingsstatuut. Zo moet een dienstbode niet worden aangemeld bij de RSZ als hij niet meer dan vier uur per dag bij dezelfde werkgever aan de slag is en hij in totaal niet meer dan 24 uur per week bij verschillende werkgevers actief is. Voor andere dienstboden waren dan weer alleen RSZ-bijdragen verschuldigd voor ziekte en invaliditeit, pensioen, jaarlijkse vakantie en werkloosheid. En voor klusjes- en tuinmannen is geen aangifte bij de RSZ verplicht voor elke week waarin de tewerkstelling beperkt blijft tot hoogstens acht uur per week. Dit verandert. De vrijstelling van RSZ-bijdragen is vanaf 1 oktober 2014 alleen nog mogelijk voor 'occasionele activiteiten ten behoeve van de huishouding van de werkgever of zijn gezin, die niet van manuele aard zijn en die niet beroepsmatig worden geregeld en uitgevoerd in die huishouding.' Met andere woorden: zaken als babysitten of gezelschap houden, kan nog zonder RSZ-bijdragen te betalen op het loon. Zaken van manuele aard zoals tuinman, klusjesman of keukenhulp genieten echter niet langer van de gehele of gedeeltelijke vrijstelling. Via de aanpassing wil de wetgever de sociale bescherming van dienstboden en ander huispersoneel op gelijke voet brengen met die van andere werknemers. Overgangsmaatregelen zijn er niet. (Belga)