Wie in de privésector werkt, heeft recht op extra verlof als hij een cursus volgt. Voor elk uur cursus, mag hij een uur afwezig blijven op het werk. Voor een voltijdse arbeider of bediende geldt het systeem sowieso, voor deeltijdsen kunnen er voorwaarden aan verbonden zijn. De cursussen waarvoor men inschrijft, moeten wel erkend zijn. Het is echter niet nodig dat ze onmiddellijk een band hebben met het werk dat men uitvoert. Afhankelijk van de gevolgde cursus, is er een maximum aantal uren dat men afwezig mag blijven op het werk. Tijdens het educatief verlof wordt de werknemer doorbetaald. Er geldt een maximum van 2.760 euro bruto per maand. Het vorig schooljaar was dit 2.706 euro. Het nieuwe bedrag is ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 september 2013. De werkgever kan het loon tijdens het educatief verlof nadien recupereren bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Voor het schooljaar 2013-2014 gaat het om een forfaitair bedrag van 22,08 euro per uur. In het vorig schooljaar was dit 21,65 euro. (Belga)

Wie in de privésector werkt, heeft recht op extra verlof als hij een cursus volgt. Voor elk uur cursus, mag hij een uur afwezig blijven op het werk. Voor een voltijdse arbeider of bediende geldt het systeem sowieso, voor deeltijdsen kunnen er voorwaarden aan verbonden zijn. De cursussen waarvoor men inschrijft, moeten wel erkend zijn. Het is echter niet nodig dat ze onmiddellijk een band hebben met het werk dat men uitvoert. Afhankelijk van de gevolgde cursus, is er een maximum aantal uren dat men afwezig mag blijven op het werk. Tijdens het educatief verlof wordt de werknemer doorbetaald. Er geldt een maximum van 2.760 euro bruto per maand. Het vorig schooljaar was dit 2.706 euro. Het nieuwe bedrag is ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 september 2013. De werkgever kan het loon tijdens het educatief verlof nadien recupereren bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Voor het schooljaar 2013-2014 gaat het om een forfaitair bedrag van 22,08 euro per uur. In het vorig schooljaar was dit 21,65 euro. (Belga)