Studenten die al zes jaar in Limburg wonen of jongeren die in Limburg gaan studeren, komen in aanmerking voor een studielening van het Fonds van de Limburgse Studieleningen. Per studiejaar kan tot 3000 euro worden geleend. Over de hele studieduur geldt een maximum van 12.000 euro. De som moet pas na het afsluiten van de studies worden terugbetaald volgens een afgesproken tempo, dat bovendien elk jaar kan worden gewijzigd. De lening is bovendien renteloos. De lening kan aangevraagd worden voor mensen die hoger onderwijs volgen met een diplomacontract van minstens 60 studiepunten aan de Universiteit Hasselt, de Xios Hogeschool, de PHL en de KHLim. Het moet gaan om mensen die voor hun eerste diploma bachelor of master gaan. Daarnaast kan de studielening ook worden aangevraagd door studenten die hoger onderwijs buiten de provincie Limburg volgen. Hiervoor geldt dan wel als extra voorwaarde dat men al zes jaar onafgebroken in Limburg woont. Het inkomen van de student mag, samen met dat van zijn ouders of eventuele samenwonende partner, niet meer dan 25 procent boven de inkomensgrenzen liggen die de Vlaamse overheid stelt voor het toekennen van een studietoelage. (Belga)

Studenten die al zes jaar in Limburg wonen of jongeren die in Limburg gaan studeren, komen in aanmerking voor een studielening van het Fonds van de Limburgse Studieleningen. Per studiejaar kan tot 3000 euro worden geleend. Over de hele studieduur geldt een maximum van 12.000 euro. De som moet pas na het afsluiten van de studies worden terugbetaald volgens een afgesproken tempo, dat bovendien elk jaar kan worden gewijzigd. De lening is bovendien renteloos. De lening kan aangevraagd worden voor mensen die hoger onderwijs volgen met een diplomacontract van minstens 60 studiepunten aan de Universiteit Hasselt, de Xios Hogeschool, de PHL en de KHLim. Het moet gaan om mensen die voor hun eerste diploma bachelor of master gaan. Daarnaast kan de studielening ook worden aangevraagd door studenten die hoger onderwijs buiten de provincie Limburg volgen. Hiervoor geldt dan wel als extra voorwaarde dat men al zes jaar onafgebroken in Limburg woont. Het inkomen van de student mag, samen met dat van zijn ouders of eventuele samenwonende partner, niet meer dan 25 procent boven de inkomensgrenzen liggen die de Vlaamse overheid stelt voor het toekennen van een studietoelage. (Belga)