Om de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de dienst te verbeteren, actualiseert de Bemiddelingsdienst zijn identiteit en wordt OMBUDSFIN, dat staat voor Ombudsman in financiële geschillen.

Als u een geschil met uw bankier hebt, moet u eerst contact opnemen met uw plaatselijke kantoorhouder om het probleem in onderling overleg te regelen. Als u binnen de maand niet tot een oplossing komt, kunt u de ombudsdienst van de betrokken instelling inschakelen. De volledige lijst vindt u op www.ombudsfin.be. Formuleer de klacht per brief, fax of e-mail, zodat u altijd over een schriftelijk bewijs beschikt. Pas als beide partijen binnen de maand tijd geen minnelijke schikking bereiken, stuurt u het volledige dossier (inclusief een kopie van de gevoerde briefwisseling en relevante documenten) door naar de Ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17, bus 8, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be.

Particulieren kunnen altijd met klachten over alle diensten en producten van de bank bij de bemiddelingsdienst terecht, professionals alleen met geschillen over grensoverschrijdende betalingen tot 50.000 euro. Uitzonderingen zijn klachten met betrekking tot het commerciële beleid van de financiële instelling of geschillen die aanleiding geven tot een rechterlijke beslissing. Als het dossier louter een verzekeringsbelegging (Tak 21 of Tak 23) betreft, dient de ombudsdienst van Assuralia ingeschakeld te worden: www.ombudsman.as. Bij moeilijke dossiers en een negatieve beoordeling van de ombudsman wordt het bemiddelingscollege ingeschakeld.

Elk jaar maakt de Ombudsman een jaarverslag met de resultaten van zijn werkzaamheden. In 2011 werden er 2319 dossiers ingediend door consumenten en 79 dossiers ingediend door professionelen. Globaal genomen is er een lichte daling van het aantal ingediende dossiers. Let wel, niet alle ingediende dossiers zullen worden behandeld; ze moeten immers 'ontvankelijk' zijn. Dit was slechts het geval voor 634 dossiers ingediend door particulieren. Van de ontvankelijke klachten, heeft 27,2 procent betrekking op financiële instrumenten, zeg maar beleggingen. Op de tweede plaats staan klachten met betrekking tot diefstal van bankkaarten en op de derde plaats klachten met betrekking tot kredieten. Iets minder dan de helft, 44% om precies te zijn, van de behandelde klachten van consumenten was gegrond; 90% van de gegronde klachten werd opgelost.

Johan Steenackers

Om de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van de dienst te verbeteren, actualiseert de Bemiddelingsdienst zijn identiteit en wordt OMBUDSFIN, dat staat voor Ombudsman in financiële geschillen.Als u een geschil met uw bankier hebt, moet u eerst contact opnemen met uw plaatselijke kantoorhouder om het probleem in onderling overleg te regelen. Als u binnen de maand niet tot een oplossing komt, kunt u de ombudsdienst van de betrokken instelling inschakelen. De volledige lijst vindt u op www.ombudsfin.be. Formuleer de klacht per brief, fax of e-mail, zodat u altijd over een schriftelijk bewijs beschikt. Pas als beide partijen binnen de maand tijd geen minnelijke schikking bereiken, stuurt u het volledige dossier (inclusief een kopie van de gevoerde briefwisseling en relevante documenten) door naar de Ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17, bus 8, 1040 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be.Particulieren kunnen altijd met klachten over alle diensten en producten van de bank bij de bemiddelingsdienst terecht, professionals alleen met geschillen over grensoverschrijdende betalingen tot 50.000 euro. Uitzonderingen zijn klachten met betrekking tot het commerciële beleid van de financiële instelling of geschillen die aanleiding geven tot een rechterlijke beslissing. Als het dossier louter een verzekeringsbelegging (Tak 21 of Tak 23) betreft, dient de ombudsdienst van Assuralia ingeschakeld te worden: www.ombudsman.as. Bij moeilijke dossiers en een negatieve beoordeling van de ombudsman wordt het bemiddelingscollege ingeschakeld.Elk jaar maakt de Ombudsman een jaarverslag met de resultaten van zijn werkzaamheden. In 2011 werden er 2319 dossiers ingediend door consumenten en 79 dossiers ingediend door professionelen. Globaal genomen is er een lichte daling van het aantal ingediende dossiers. Let wel, niet alle ingediende dossiers zullen worden behandeld; ze moeten immers 'ontvankelijk' zijn. Dit was slechts het geval voor 634 dossiers ingediend door particulieren. Van de ontvankelijke klachten, heeft 27,2 procent betrekking op financiële instrumenten, zeg maar beleggingen. Op de tweede plaats staan klachten met betrekking tot diefstal van bankkaarten en op de derde plaats klachten met betrekking tot kredieten. Iets minder dan de helft, 44% om precies te zijn, van de behandelde klachten van consumenten was gegrond; 90% van de gegronde klachten werd opgelost.Johan Steenackers