Heel wat bedrijven klagen erover dat de banken strenger zijn geworden om hen nog geld te lenen. En dus moeten die soms op zoek naar andere financiers. Een van de mogelijkheden daarbij is een lening uit het privévermogen van de bedrijfsleider of bestuurder. Een bedrijfsleider mag perfect een lening geven aan zijn bedrijf. En het bedrijf mag hierop een intrest betalen. Het moet bij de uitbetaling dan wel 25% roerende voorheffing inhouden en die doorstorten naar de fiscus.Alleen zijn er grenzen. Zo mag de rente niet hoger zijn dan de marktrente. Dat is de rente die een financiële instelling zou vragen. Ze hangt dus af van het algemene rentepeil en van de kredietwaardigheid van de betrokken onderneming. Ook is er een grens aan het bedrag. De lening mag niet hoger zijn dan het gestorte kapitaal plus opgebouwde reserves. Wordt een grens overschreden, dan wordt de uitbetaalde intrest door de fiscus geherkwalificeerd als dividend. Voor de bedrijfsleider of bestuurder maakt dat niet veel verschil. Ook op een dividend moet eveneens 25% voorheffing worden ingehouden, net zoveel dus als op de intresten van een lening.Voor het bedrijf is er wel een verschil: betaalde intresten mag het fiscaal aftrekken als kosten, betaalde dividenden niet. (Belga)

Heel wat bedrijven klagen erover dat de banken strenger zijn geworden om hen nog geld te lenen. En dus moeten die soms op zoek naar andere financiers. Een van de mogelijkheden daarbij is een lening uit het privévermogen van de bedrijfsleider of bestuurder. Een bedrijfsleider mag perfect een lening geven aan zijn bedrijf. En het bedrijf mag hierop een intrest betalen. Het moet bij de uitbetaling dan wel 25% roerende voorheffing inhouden en die doorstorten naar de fiscus.Alleen zijn er grenzen. Zo mag de rente niet hoger zijn dan de marktrente. Dat is de rente die een financiële instelling zou vragen. Ze hangt dus af van het algemene rentepeil en van de kredietwaardigheid van de betrokken onderneming. Ook is er een grens aan het bedrag. De lening mag niet hoger zijn dan het gestorte kapitaal plus opgebouwde reserves. Wordt een grens overschreden, dan wordt de uitbetaalde intrest door de fiscus geherkwalificeerd als dividend. Voor de bedrijfsleider of bestuurder maakt dat niet veel verschil. Ook op een dividend moet eveneens 25% voorheffing worden ingehouden, net zoveel dus als op de intresten van een lening.Voor het bedrijf is er wel een verschil: betaalde intresten mag het fiscaal aftrekken als kosten, betaalde dividenden niet. (Belga)