Belastingplichtigen moeten op de eerste schijf van hun inkomsten geen belasting betalen. Het gaat om de eerste schijf van 6.990 euro voor wie dit jaar meer dan 25.990 euro aan belastbare inkomsten heeft. Heeft u minder, dan stijgt de schijf waarop u geen belastingen moet betalen tot 7.270 euro. Voor kinderen die men ten laste heeft, wordt de belastingvrije schijf opgetrokken. Voor een kind is dat met 1.490 euro, voor 2 kinderen met 3.820 euro, voor 3 kinderen met 8.570 euro en voor 4 kinderen met 13.860 euro. En voor elk bijkomend kind na het vierde met extra 5.290 euro. Om ten laste te blijven van hun ouders, mogen de studenten echter niet meer verdienen dan een netto belastbaar bedrag van 3.070 euro. Voor studenten die ten laste zijn van een alleenstaande stijgt dit tot 4.440 euro. Dit netto belastbaar bedrag komt overeen met een brutovergoeding van respectievelijk 3.837,50 euro en 5.550 euro. Van het brutobedrag mag men immers forfaitair 20 procent aftrekken als compensatie voor de kosten die men zou maken om het inkomen te verwerven. Wil men meer aftrekken dan die 20 procent, dan moet de werkelijke kosten bewijzen. Verdienen de studenten meer dan het grensbedrag, dan valt de verhoging van de belastingvrije schijf - die ten goede komt aan de ouder met het hoogste inkomen - weg. Bij een gehuwd paar leidt dat bij een daling van 1 kind ten laste naar 0 kinderen ten laste naar 381 euro aan extra belastingen. Bij een daling van 2 kinderen naar 1 kind is dat 699 euro. En bij een daling van 3 naar 2 kinderen 1.787 euro. Bij een alleenstaande gaat het om 828 euro, 735 euro en 1.900 euro aan extra belastingen. Vooral de daling van 3 naar 2 kinderen weegt dus door. (Belga)

Belastingplichtigen moeten op de eerste schijf van hun inkomsten geen belasting betalen. Het gaat om de eerste schijf van 6.990 euro voor wie dit jaar meer dan 25.990 euro aan belastbare inkomsten heeft. Heeft u minder, dan stijgt de schijf waarop u geen belastingen moet betalen tot 7.270 euro. Voor kinderen die men ten laste heeft, wordt de belastingvrije schijf opgetrokken. Voor een kind is dat met 1.490 euro, voor 2 kinderen met 3.820 euro, voor 3 kinderen met 8.570 euro en voor 4 kinderen met 13.860 euro. En voor elk bijkomend kind na het vierde met extra 5.290 euro. Om ten laste te blijven van hun ouders, mogen de studenten echter niet meer verdienen dan een netto belastbaar bedrag van 3.070 euro. Voor studenten die ten laste zijn van een alleenstaande stijgt dit tot 4.440 euro. Dit netto belastbaar bedrag komt overeen met een brutovergoeding van respectievelijk 3.837,50 euro en 5.550 euro. Van het brutobedrag mag men immers forfaitair 20 procent aftrekken als compensatie voor de kosten die men zou maken om het inkomen te verwerven. Wil men meer aftrekken dan die 20 procent, dan moet de werkelijke kosten bewijzen. Verdienen de studenten meer dan het grensbedrag, dan valt de verhoging van de belastingvrije schijf - die ten goede komt aan de ouder met het hoogste inkomen - weg. Bij een gehuwd paar leidt dat bij een daling van 1 kind ten laste naar 0 kinderen ten laste naar 381 euro aan extra belastingen. Bij een daling van 2 kinderen naar 1 kind is dat 699 euro. En bij een daling van 3 naar 2 kinderen 1.787 euro. Bij een alleenstaande gaat het om 828 euro, 735 euro en 1.900 euro aan extra belastingen. Vooral de daling van 3 naar 2 kinderen weegt dus door. (Belga)