De familiale verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van gezinnen. Berokkent iemand schade aan een derde, dan is die daarvoor verzekerd. De familiale verzekering dekt echter alleen buitencontractuele schade. Dus voor ongevallen waarbij geen contractuele aansprakelijkheid komt kijken. Als uw buurman zijn fiets leent, ontstaat echter een contract van bruikleen, ook al wordt dit niet op papier gezet. Bruikleen is immers een overeenkomst waarbij de uitlener aan de ontlener gratis een tijdelijk en persoonlijk gebruiksrecht toestaat op een zaak, onder de verplichting deze terug te geven bij de beëindiging van de overeenkomst. Berokkent u schade aan de koersfiets die u van de buurman in bruikleen kreeg, dan kunt u de overeenkomst niet meer nakomen. In dat geval bent u dus een schadevergoeding verschuldigd, maar die kunt u niet terugvorderen van uw familiale verzekeraar. (Belga)

De familiale verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van gezinnen. Berokkent iemand schade aan een derde, dan is die daarvoor verzekerd. De familiale verzekering dekt echter alleen buitencontractuele schade. Dus voor ongevallen waarbij geen contractuele aansprakelijkheid komt kijken. Als uw buurman zijn fiets leent, ontstaat echter een contract van bruikleen, ook al wordt dit niet op papier gezet. Bruikleen is immers een overeenkomst waarbij de uitlener aan de ontlener gratis een tijdelijk en persoonlijk gebruiksrecht toestaat op een zaak, onder de verplichting deze terug te geven bij de beëindiging van de overeenkomst. Berokkent u schade aan de koersfiets die u van de buurman in bruikleen kreeg, dan kunt u de overeenkomst niet meer nakomen. In dat geval bent u dus een schadevergoeding verschuldigd, maar die kunt u niet terugvorderen van uw familiale verzekeraar. (Belga)