Wie vandaag toe is aan een nieuwe wagen, en daar niet meteen het volledige budget voor beschikbaar heeft, kan ervoor kiezen om die investering te spreiden door ze met een lening te financieren. Dan hebt u twee opties. Of u leent bij uw bank om de wagen te kopen, dan spreken we over een lening op afbetaling. Of u leent bij de autoconstructeur zelf, en dan gaat het om een verkoop op afbetaling. Dat zijn twee verschillende vormen van lenen, die op een aantal punten essentieel verschillen.

Om te beginnen bent u wettelijk verplicht om een voorschot van minimaal 15 procent van de aankoopprijs te betalen, indien u uw wagen op afbetaling koopt bij een autoconstructeur. Als u daarentegen bij de bank een autolening neemt, dan hoeft u geen voorschot te betalen, maar kunt u de volledige aankoopsom van uw wagen ontlenen. Bij sommige banken kunt u zelfs 110 procent van de aankoopprijs ontlenen, zodat u er ook de kosten van bijvoorbeeld de verkeersbelasting en de autoverzekering mee kunt betalen.

Een tweede verschil ligt bij het contract van een verkoop op afbetaling, dat soms bepaalt dat de constructeur eigenaar blijft van de wagen tot die volledig betaald is. Door dit 'eigendomsvoorbehoud' draagt u het risico van diefstal of ongeval - daartegen kunt u zich natuurlijk wel verzekeren - terwijl de wagen juridisch eigendom is van iemand anders. Bij een autolening bij de bank wordt u onmiddellijk eigenaar van de wagen. De bank kan wel vragen dat u de lening waarborgt. Een jongere kan bijvoorbeeld gevraagd worden dat zijn of haar ouders zich borgstellen.
Misschien vreest u dat banken door de crisis strenger zijn geworden wat het verstrekken van autoleningen betreft. Maar dat is niet zo, meent Marina De Moerlooze, directeur Communicatie van de bankenfederatie Febelfin. 'Volgens onze informatie, die dateert van eind vorig jaar, is het aantal verstrekte autoleningen gedaald, maar dat loopt gelijk met de daling van het aantal aankopen van nieuwe auto's. Er worden vandaag ook niet meer waarborgen of hogere interesten gevraagd door de banken, maar ze moeten natuurlijk wel verantwoord krediet verschaffen. Zeker in tijden van crisis zou het de consument niet ten goede komen mocht men nu minder streng worden', aldus De Moerlooze.

Belangrijk is ook dat zowel de banken als de autoconstructeurs verplicht zijn u mee te delen hoeveel u voor de lening elk jaar precies zult betalen, het jaarlijks kostenpercentage (JKP). U mag echter dat JKP van een verkoop op afbetaling en die van een lening op afbetaling niet zomaar met elkaar vergelijken, want in het eerste geval betaalt u een voorschot en vaak ook een verhoogde laatste afbetaling. U kunt beter de totale terugbetalinglasten over de hele duur van de lening vergelijken.

Thomas Verbeke

Wie vandaag toe is aan een nieuwe wagen, en daar niet meteen het volledige budget voor beschikbaar heeft, kan ervoor kiezen om die investering te spreiden door ze met een lening te financieren. Dan hebt u twee opties. Of u leent bij uw bank om de wagen te kopen, dan spreken we over een lening op afbetaling. Of u leent bij de autoconstructeur zelf, en dan gaat het om een verkoop op afbetaling. Dat zijn twee verschillende vormen van lenen, die op een aantal punten essentieel verschillen. Om te beginnen bent u wettelijk verplicht om een voorschot van minimaal 15 procent van de aankoopprijs te betalen, indien u uw wagen op afbetaling koopt bij een autoconstructeur. Als u daarentegen bij de bank een autolening neemt, dan hoeft u geen voorschot te betalen, maar kunt u de volledige aankoopsom van uw wagen ontlenen. Bij sommige banken kunt u zelfs 110 procent van de aankoopprijs ontlenen, zodat u er ook de kosten van bijvoorbeeld de verkeersbelasting en de autoverzekering mee kunt betalen. Een tweede verschil ligt bij het contract van een verkoop op afbetaling, dat soms bepaalt dat de constructeur eigenaar blijft van de wagen tot die volledig betaald is. Door dit 'eigendomsvoorbehoud' draagt u het risico van diefstal of ongeval - daartegen kunt u zich natuurlijk wel verzekeren - terwijl de wagen juridisch eigendom is van iemand anders. Bij een autolening bij de bank wordt u onmiddellijk eigenaar van de wagen. De bank kan wel vragen dat u de lening waarborgt. Een jongere kan bijvoorbeeld gevraagd worden dat zijn of haar ouders zich borgstellen. Misschien vreest u dat banken door de crisis strenger zijn geworden wat het verstrekken van autoleningen betreft. Maar dat is niet zo, meent Marina De Moerlooze, directeur Communicatie van de bankenfederatie Febelfin. 'Volgens onze informatie, die dateert van eind vorig jaar, is het aantal verstrekte autoleningen gedaald, maar dat loopt gelijk met de daling van het aantal aankopen van nieuwe auto's. Er worden vandaag ook niet meer waarborgen of hogere interesten gevraagd door de banken, maar ze moeten natuurlijk wel verantwoord krediet verschaffen. Zeker in tijden van crisis zou het de consument niet ten goede komen mocht men nu minder streng worden', aldus De Moerlooze.Belangrijk is ook dat zowel de banken als de autoconstructeurs verplicht zijn u mee te delen hoeveel u voor de lening elk jaar precies zult betalen, het jaarlijks kostenpercentage (JKP). U mag echter dat JKP van een verkoop op afbetaling en die van een lening op afbetaling niet zomaar met elkaar vergelijken, want in het eerste geval betaalt u een voorschot en vaak ook een verhoogde laatste afbetaling. U kunt beter de totale terugbetalinglasten over de hele duur van de lening vergelijken. Thomas Verbeke