Voor het overige verandert er weinig aan de verloning van de leerkrachten. "De lonen van de maand december, die jarenlang omwille van besparingen pas in januari werden betaald, zullen nu ook effectief in december betaald worden," licht Peter Gregorius van de Christelijke Onderwijscentrale (COC) toe. "Ook zullen de vakantiegelden voor onderwijsmensen nu ook in mei gestort worden, zoals dat al voor andere ambtenaren het geval was. De bonden probeerden ook in de nieuwe cao de verloning voor de leerkrachten meer in de richting van die van de andere ambtenaren te krijgen. "Wij zien niet in waarom een leerkracht een lagere eindejaarspremie zou moeten hebben dan een ambtenaar. Ook het verkrijgen van een volwaardige 13e maand is een strijdpunt. Al beseffen we ook dat daar in de huidige budgettaire omstandigheden geen ruimte voor is. We hadden in de onderhandelingen voor de cao ook enkele andere actiepunten, die ervoor moeten zorgen dat het leven in de klas aangenamer wordt." De onderwijsbonden verwachten niet dat de goedkeuring van de cao moeilijkheden zou opleveren. Het bedrag van 236,72 euro is een brutobedrag, in de praktijk zal er netto om en bij de 115 euro van over blijven. (Belga)

Voor het overige verandert er weinig aan de verloning van de leerkrachten. "De lonen van de maand december, die jarenlang omwille van besparingen pas in januari werden betaald, zullen nu ook effectief in december betaald worden," licht Peter Gregorius van de Christelijke Onderwijscentrale (COC) toe. "Ook zullen de vakantiegelden voor onderwijsmensen nu ook in mei gestort worden, zoals dat al voor andere ambtenaren het geval was. De bonden probeerden ook in de nieuwe cao de verloning voor de leerkrachten meer in de richting van die van de andere ambtenaren te krijgen. "Wij zien niet in waarom een leerkracht een lagere eindejaarspremie zou moeten hebben dan een ambtenaar. Ook het verkrijgen van een volwaardige 13e maand is een strijdpunt. Al beseffen we ook dat daar in de huidige budgettaire omstandigheden geen ruimte voor is. We hadden in de onderhandelingen voor de cao ook enkele andere actiepunten, die ervoor moeten zorgen dat het leven in de klas aangenamer wordt." De onderwijsbonden verwachten niet dat de goedkeuring van de cao moeilijkheden zou opleveren. Het bedrag van 236,72 euro is een brutobedrag, in de praktijk zal er netto om en bij de 115 euro van over blijven. (Belga)