Veroorzaakt een leerling schade aan een derde terwijl hij onder toezicht staat van een leerkracht, dan kan deze laatste hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Er moeten dan wel drie voorwaarden vervuld zijn. Een: er moet een fout zijn gebeurd. Dus een leerling die gewoon over zijn eigen voeten struikelt en ongelukkig valt, kan hiervoor de leraar niet aansprakelijk stellen. Twee: er moet een verband zijn tussen de fout en de schade aan derden. En drie: op het moment van het schadegeval moet de leerling onder het toezicht van de leerkracht staan. Dit betekent nog niet dat de leerkracht aansprakelijk zal worden gesteld voor elk schadegeval dat tijdens zijn toezicht gebeurt. Kan hij aantonen dat hij goed toezicht hield en dat hij het ongeval bij normale omstandigheden niet te voorkomen was, dan gaat hij toch vrijuit. Wordt de leerkracht wel verantwoordelijk geacht, dan wordt de schade verhaald op de schoolpolis, die elke school verplicht dient af te sluiten. Anders is het als de leerkracht een opzettelijke fout maakt of als hij herhaaldelijk en gewoonlijk lichte fouten begaat. Die zaken zijn niet verzekerbaar, wat maakt dat de leraar of lerares in deze gevallen zelf voor de gevolgen moeten opdraaien. Naast de toezichthoudende leerkracht kunnen ook ouders van de leerling die de fout maakte aansprakelijk worden gesteld. Hen kan een gebrek in de opvoeding worden verweten als het schadegeval voortvloeit uit een opzettelijke daad. Zij sluiten dus best wel een verzekering voor hun burgerlijke aansprakelijkheid af. (Belga)

Veroorzaakt een leerling schade aan een derde terwijl hij onder toezicht staat van een leerkracht, dan kan deze laatste hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Er moeten dan wel drie voorwaarden vervuld zijn. Een: er moet een fout zijn gebeurd. Dus een leerling die gewoon over zijn eigen voeten struikelt en ongelukkig valt, kan hiervoor de leraar niet aansprakelijk stellen. Twee: er moet een verband zijn tussen de fout en de schade aan derden. En drie: op het moment van het schadegeval moet de leerling onder het toezicht van de leerkracht staan. Dit betekent nog niet dat de leerkracht aansprakelijk zal worden gesteld voor elk schadegeval dat tijdens zijn toezicht gebeurt. Kan hij aantonen dat hij goed toezicht hield en dat hij het ongeval bij normale omstandigheden niet te voorkomen was, dan gaat hij toch vrijuit. Wordt de leerkracht wel verantwoordelijk geacht, dan wordt de schade verhaald op de schoolpolis, die elke school verplicht dient af te sluiten. Anders is het als de leerkracht een opzettelijke fout maakt of als hij herhaaldelijk en gewoonlijk lichte fouten begaat. Die zaken zijn niet verzekerbaar, wat maakt dat de leraar of lerares in deze gevallen zelf voor de gevolgen moeten opdraaien. Naast de toezichthoudende leerkracht kunnen ook ouders van de leerling die de fout maakte aansprakelijk worden gesteld. Hen kan een gebrek in de opvoeding worden verweten als het schadegeval voortvloeit uit een opzettelijke daad. Zij sluiten dus best wel een verzekering voor hun burgerlijke aansprakelijkheid af. (Belga)