Het leefloon bedraagt vanaf dit jaar op maandbasis 940,11 euro voor een alleenstaande persoon, 626,74 euro voor een samenwonende en 1.270,51 euro voor wie een gezin ten laste heeft.

Ondanks de stijging ligt het leefloon nog een pak onder de armoedegrens, op zowat 74 procent voor alleenstaanden en 66 procent voor een huishouden met twee samenwonenden. Die verhouding is de voorbije tien jaar nauwelijks gewijzigd. De verhouding tussen het leefloon en het mediaaninkomen (39 procent voor alleenstaanden en 35 procent voor samenwonenden) is sinds 2007 wel verbeterd, ook al blijft ook die verbetering bescheiden.

'Al met al hebben de aanpassingen van het leefloon geleid tot een verbetering van de koopkracht en een verkleining van de kloof met het totale mediane inkomen. We zijn echter nog ver verwijderd van het garanderen van een bedrag dat ten minste gelijk is aan de armoedegrens. Een grote uitdaging dus voor de volgende regering', zegt minister Muylle.

Het leefloon bedraagt vanaf dit jaar op maandbasis 940,11 euro voor een alleenstaande persoon, 626,74 euro voor een samenwonende en 1.270,51 euro voor wie een gezin ten laste heeft.Ondanks de stijging ligt het leefloon nog een pak onder de armoedegrens, op zowat 74 procent voor alleenstaanden en 66 procent voor een huishouden met twee samenwonenden. Die verhouding is de voorbije tien jaar nauwelijks gewijzigd. De verhouding tussen het leefloon en het mediaaninkomen (39 procent voor alleenstaanden en 35 procent voor samenwonenden) is sinds 2007 wel verbeterd, ook al blijft ook die verbetering bescheiden.'Al met al hebben de aanpassingen van het leefloon geleid tot een verbetering van de koopkracht en een verkleining van de kloof met het totale mediane inkomen. We zijn echter nog ver verwijderd van het garanderen van een bedrag dat ten minste gelijk is aan de armoedegrens. Een grote uitdaging dus voor de volgende regering', zegt minister Muylle.